Olimpiadele și concursurile școlare – explorare culturală, formă de cunoaștere, certitudine a valorii şcolii româneşti

     Vocația unei școli de succes este de a face din educație un demers spiritual superior, orientat spre excelență, spre modelarea ființei umane în spiritul valorilor intelectuale, morale, estetice, culturale.

     An de an școala românească trăiește emoția olimpiadelor, a concursurilor ca formă de dialog al spiritelor alese, al unor elevi de excepție care au trecut deja etape importante și tensionate, pentru a se califica la nivelul unui onorant concurs național, cu deschideri spre alte etape internaționale.

     Olimpiadele și concursurile sunt competiții școlare pe discipline de studiu/domenii de pregătire, interdisciplinare și transdisciplinare, care au ca obiectiv general stimularea elevilor cu performanțe școlare înalte sau care au interese și aptitudini deosebite în domeniul științific, tehnico-aplicativ, cultural-artistic, socio-uman sau sportiv. Acestea promovează valorile culturale și etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea și comunicarea interpersonală. Indiferent de domeniul lor sau de premiul oferit, prin competiţiile şcolare se stimulează creativitatea şi gândirea critică, se oferă motivația atât de necesară în procesul de învățare, se conturează talente, abilități și cunoștințe, contribuind la dezvoltarea personală și profesională a elevilor.

     Dacă teme de dezbatere ca examenele naţionale, promovabilitatea elevilor la diferite nivele de şcolarizare, abandonul şcolar, relevanţa conţinuturilor din programele şcolare revin firesc şi constant pe agenda publică, la fel de importante sunt demersurile orientate spre performanţă, valorizarea aptitudinilor şi intereselor elevilor, în sensul pregătirii lor şi al asigurării unor contexte stimulative de învăţare.

     O olimpiadă națională este o întâlnire semnificativă între minți strălucite, între tineri deosebiți, întrucât participarea la aceste competiții de anvergură înseamnă studiu, tenacitate, reflecție, reîntoarcere spre lectura adevărată, preocupare ştiinţifică pentru domeniul respectiv.

     Între numeroasele tipuri de concursuri şi olimpiade, apreciez rolul important şi semnificaţia olimpiadei naţionale de limba şi literatura română pentru şcoli/secţii cu predare în limbile minorităţilor. În mod simetric, olimpiadele destinate limbilor materne, ca formă de susţinere a drepturilor la educaţie, cultură, expresie lingvistică a minorităţilor etnice sunt în complementaritate cu olimpiada de limba română. Din perspectivă antropologică, ființa umană este unică în esența sa, fiecare individ uman este, practic, un univers în sine, interesant, bogat în sensuri, irepetabil, diferit față de ceilalți, motiv pentru care percepe și se raportează diferit la aceeași realitate. Și tocmai această diversitate de percepție și de raportare la universul din jur a condus, în timp, la construcția mozaicată a lumii pe care acum, în timpurile moderne, am reușit să o armonizăm, într-o anumită măsură. Este important, în acest context al raportului majoritate – minoritate, că am învățat să depășim stereotipuri, rigidități, idei preconcepute, închiderea în propriile paradigme, iar societatea actuală, filosofia Uniunii Europene, evenimentele culturale și educaționale menţionate arată că am reușit să creștem și să trăim împreună, să creăm valori materiale și spirituale autentice.

     Tinerii au astfel posibilitatea de a înţelege că limba română este un produs cultural complex, şlefuit de trecerea vremurilor, purtând în sine ecouri ale înfruntărilor şi clipelor de restrişte, o lume de semne care păstrează rezonanţa aspră şi misterioasă a rădăcinilor dacice, armonia clasicităţii latine sau parfumul influenţelor slave, turceşti, maghiare, după cum în timpurile moderne limba română s-a îmbogăţit cu influenţe franceze care i-au conferit supleţe şi muzicalitate. Și, cu siguranță, toți românii ar trebui să știe mai mult despre istoria limbii, despre contexte istorice și politice, despre interferențe culturale și lingvistice, înțelegând în cheie filosofică istoria, timpul, cultura, repere și adevăruri fundamentale ale propriei identități.

     Această olimpiadă este o competiție cu profunde valențe culturale, prilej prin care putem readuce în planul reflecţiei nevoia de corectitudine şi expresivitate, de folosire adecvată a limbii naționale în comunicare, în spaţiul public şi mediatic, obligaţia morală de preţuire şi folosire a cuvântului cu măsură, raţiune şi cu sensibilitate, pentru că limba română este memorie şi metaforă, expresie a istoriei şi culturii româneşti.

     Participarea la competițiile școlare este deschisă tuturor elevilor. Identificarea şi susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanţe şcolare înalte reprezintă o parte integrantă a politicilor educaţionale promovate de Ministerul Educaţiei Naționale și de Guvernul PSD-ALDE. Conform prevederilor Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente elevilor şi studenţilor cu performanţe şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive.

     Comisia pentru învățământ a Camerei Deputaților a adoptat la sfârșitul anului 2017 o inițiativă de modificare şi completare a Legii nr.235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale, în sensul actualizării cadrului normativ existent privind stimularea excelenței în învățământul preuniversitar prin acordarea de burse de merit olimpic internațional elevilor premiați la olimpiadele școlare internaționale. De asemenea, profesorii care au pregătit elevii ce au obținut distincții, respectiv locurile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare internaționale, indiferent de disciplina de învățământ la care acestea au fost organizate, primesc un premiu al cărui cuantum se stabilește prin ordin al ministrului educației naționale. Sumele necesare acordării burselor de merit olimpic internaţional și cele necesare pentru premierea profesorilor sunt prevăzute anual în bugetul Ministerului Educaţiei Naționale şi sunt acordate de la bugetul de stat. Se adaugă alte demersuri de susţinere a centrelor de excelenţă, a concursurilor judeţene, regionale sau naţionale pe diferite domenii, a cercurilor de pregătire pentru elevii capabili de performanţă, măsuri care stimulează orientarea şcolii româneşti spre  rezultate şi excelenţă.

     În anul Centenarului Marii Uniri este important să susținem valoarea, să încurajăm performanța la toate nivelurile, pentru că România modernă s-a construit prin școli și dascăli de excepție, prin personalități ale vieții culturale, prin cunoașterea și dezvoltarea valorilor europene.

     Reprezentanții mediului academic și școlar au susținut și promovat în anul 1918 unirea provinciilor românești într-un singur stat unitar. La fel și acum, școala românească este promotor al României moderne și al valorilor sale la nivel european și internațional, prin formarea unor specialiști competenţi și responsabili pentru o societate bazată pe cunoaștere, prin promovarea cercetării știinţifice. Astăzi, mai mult ca oricând, tinerii, studenţii lucrează, învață, se formează şi în Europa. De aceea, olimpiadele și concursurile școlare, în special cele internaționale, le oferă copiilor și tinerilor români posibilitatea să se afirme în lume și să reziste într-un mediu competiţional şi concurențial interesant, provocator, dar dificil.

 

 

 

DEPUTAT PSD

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus