Zilele Iaşului, oraş de amintire centenară

       Deputatul Camelia Gavrilă atrage atenţia asupra importanței dimensiunii spirituale și culturale a Iaşului
Președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, doamna deputat Camelia Gavrilă, atrage atenţia asupra importanței dimensiunii spirituale și culturale a Iaşului, oraş care vibrează mai mult odată cu prezenţa numeroasă a pelerinilor datorată unei sărbători importante a ortodoxiei – Sfânta Parascheva, care a devenit, de altfel, simbol pentru vocația spirituală a orașului, dar și esenţa unui calendar bogat destinat sărbătorilor Iaşului, eveniment aflat la cea de a 26-a ediţie.
   „ Orașul Iaşi, unde relicvele sfinte emoționează inimile românilor de patru secole și invită la credința, rugăciune și smerenie, a sporit semnificațiile unei sărbători religioase și a integrat-o în atmosfera culturală profundă a acestui spațiu cu o bogată istorie și tradiție spirituală.”Deputatul ieșean consemnează și pentru anul 2017, frumusețea ritualului religios oficiat în fața Catedralei Mitropolitane, prezența unor importanți ierarhi din spațiul ortodoxiei și din cel romano-catolic, dar și faptul că au avut loc, în alt registru, şi manifestări culturale, artistice, educaționale – o elevată „Seară a Valorilor” organizată de Primăria Municipiului Iași pentru a omagia opera, cercetările, creațiile și reușitele personalităților ieșene în domeniile științei, ale artei, în istorie sau medicină etc. De asemenea, târgurile tradiționale au adus culoarea și pitorescul meșteșugurilor, al artei populare, al preparatelor culinare și vinurilor specifice zonei, al obiectului artizanal autentic sau stilizat în forme moderne. Viața dinamică a muzeelor, expozițiile, spectacolele au risipit melancoliile toamnei și au dăruit bucuria unor experiențe de cunoaştere și trăire în miezul oraşului.„Iașul a beneficiat de o creştere exponenţială a vizitatorilor, în sensul a ceea ce se poate numi pelerinaj și turism religios, ecumenic, aspect relevant pentru implicația economică, pentru dinamica orașului, de fapt o formă sugestivă a vizibilităţii acestuia. Apreciez că oraşul poate fi integrat într-un circuit mai larg de turism ecumenic, după modelul occidental, regăsit în proiecte complexe ce transcend momentul unei sărbători religioase, proiecte care pot fi realizate cu sprijinul administraţiei judeţene şi centrale, dar şi prin finanţare europeană. Anul acesta, la sărbătorea Sfintei Parascheva au fost în Iași aproape 300.000 de pelerini, din toate colturile ţării şi nu numai, un număr impresionant, care vorbește despre credință, sărbătoare creștină, ritual religios și despre viața cetății, model valabil în Iași, dar și un posibil tipar general de dezvoltare și susținere a valorilor culturale și religioase.” a subliniat deputatul PSD Camelia Gavrilă.Biserica Creștin Ortodoxă rămâne unul dintre pilonii care au susţinut o naţiune greu încercată de trecerea anilor, în tumultul istoriei şi al evenimentelor sociale și politice complexe.
   În acest context de sărbătoare, ne întrebăm care trebuie să fie rolul religiei în societatea postmodernă, tot mai depărtată de sacralitate, tot mai mozaicată și multiculturală în interferențe și comunicare, ne preocupă cum se poate continua și permanentiza relaţia dintre contribuția complexă adusă de Biserică și credință, pe de o parte, şi reperele, aspirațiile, nevoile generaţiilor tinere, pe de altă parte.
  Răspunsul ar putea să se afle, probabil, în echilibrul dintre valorile tradiționale, respectul pentru trecut, dorința de unitate națională și culturală, în acord, însă, cu provocările unei lumi a progresului tehnologic și științific, a acceptării diferențelor de religie, etnie, cultură și mentalități, a bogăției aduse tocmai de coexistența decentă și pașnică a acestor ipostaze multiculturale diferite.Sărbătorile ieşene ne găsesc într-un context al apropierii centenarului românesc al Marii Uniri, în acest sens recursul la memorie trebuie să fie implicit, ca și îndemnul către unitate de gând, simțire, către armonie a demersurilor politice și sociale, încercare de a găsi necesara unitate de idei în discurs, în conceperea unor politici coerente, care să recunoască valoarea orașului Iași și perspectivele de dezvoltare a regiunii.
   În concluzie, evenimentele spirituale și culturale care s-au desfășurat anul acesta la Iași cu prilejul sărbătorii Sfintei Paraschiva conturează o uvertură anterioară marii sărbători a centenarului Unirii, reamintind de rolul pe care Iașul l-a jucat în momente semnificative, pe scena istorie.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus