Unul dintre cei mai activi parlamentari ieșeni își prezintă raportul de activitate pentru sesiunea parlamentară finalizată

Camelia Gavrilă: „Obiectivul principal al activității mele parlamentare rămâne

 acordarea unei atenții sporite problemelor și propunerilor cetățenilor,

în vederea identificării unor soluții viabile, prin măsuri legislative concrete”

 

          Deputatul PSD de Iași Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, își prezintă Raportul de activitate pentru sesiunea februarie-iulie 2018, o perioadă densă, cu numeroase ședințe în cadrul Comisiei, sute de amendamente analizate, proiecte legislative dezbătute, întâlniri cu reprezentanți ai societății civile, cu delegații europene, dar și  cu semnificative activități pe plan local.

Aceste aspecte sunt confirmate și de Buletinului legislativ emis în data de 18 iulie 2018, care prezintă Comisia învățământ, știință, tineret și sport ca fiind una dintre cele mai active comisii.

                          “Am dorit ca această structură să fie funcțională și eficientă, să respecte standardele de calitate, să susțină dezbateri constructive și profesioniste, dincolo de abordarea strict politică. Obiectivul meu esențial a fost identificarea și conturarea celor mai bune soluții, desprinse în urma dezbaterilor, pentru o societate a cunoașterii, a educației, a formării profesionale”, a precizat deputatul ieșean.    

        În perioada ianuarie-iulie 2018 au avut loc 52 de ședințe de plen. Din totalul de 3.654 de amendamente depuse de deputați asupra proiectelor de lege și propunerilor legislative dezbătute la nivelul Camerei Deputaților, în cadrul Comisiei s-au analizat peste 300 de amendamente din domeniile de expertiză (învățământ, cercetare științifică, tineret, sport, protecția proprietății intelectuale), dintre care 144 fiind admise.

         La nivelul inițiativelor legislative și al proiectelor de legi, în această sesiune am inițiat și am susținut 24 de proiecte, dintre care 7 au devenit legi în diferite domenii, fiind deja promulgate, acordându-se o atenție deosebită învățământului și culturii, proiectelor de infrastructură pentru domeniul educației, înființării și funcționării creșelor (în medii rezidențiale diferite, incluzând și componenta educațională). Se adaugă demersuri în vederea realizării unei instituții pentru promovarea valorilor naționale – Institutul „Regele Mihai I”-, alte preocupări și aspecte ce vizează promovarea și protecția drepturilor copilului sau aplicarea și armonizarea legislației cu directivele europene. 

        Activitățile menționate anterior au fost completate și susținute prin cele 129 de luări de cuvânt în ședințele de plen ale Camerei Deputaților, deputatul ieșean fiind unul dintre cei mai activi parlamentari ieșeni, dar și unul dintre cei mai implicați parlamentari la nivel național. Înregistrările luărilor de cuvânt se regăsesc pe pagina www.cdep.ro sau pe site-ul nostru. 

          Tot pe site-ul oficial al Camerei Deputaților sunt consemnate întrebările și interpelările adresate Guvernului României, prin ministerele de resort. În acest sens, prin tematica abordată, deputatul Camelia Gavrilă a susținut dezvoltarea platformelor de finanțare în vederea stimulării spiritului antreprenorial în rândul tinerilor, iar o preocupare intensă a vizat măsurile de protecție socială, de protecție a copilului aflat în situații de risc sau vulnerabilitate, problema copiilor abandonați din centrele de plasament.

        La nivel instituțional, deputatul Camelia Gavrilă a avut numeroase întrevederi, discuții și analize cu reprezentanții Ministerului Educației Naționale, ai Ministerului Tineretului și Sportului, ai Ministerului Cercetării și Inovării, dar și din Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Ministerul Culturii, alte autorități ale administrației publice centrale și locale, organizații sindicale, asociații și federații ale părinților, elevilor și studenților, organizații non-guvernamentale de resort, printr-un dialog continuu, în contextul problemelor complexe abordate prin declarații politice, interpelări sau propuse ca teme de analiză, sesizări înregistrate în cadrul audiențelor de la cabinetul parlamentar. 

         La nivelul declarațiilor politice, numărul și diversitatea temelor abordate de deputatul Camelia Gavrilă constituie studii de caz concrete, analize de context, fiind dublate de propuneri ce pot fi explorate de decidenții politici prin strategii guvernamentale. Toate acestea au arătat că sunt susținute proiectele naționale de anvergură – unele destinate județului Iași, de tipul: realizarea spitalelor regionale prin fonduri europene, construcția, în etape, a Autostrăzii A8 Ungheni-Iași-Târgu Mureș, realizarea unei Săli Polivalente pentru evenimente sportive de anvergură, activități artistice, culturale, festivaluri, construirea unui sediu adecvat pentru opera ieșeană –, dar și proiectele locale ce vizează finalizarea lucrărilor pentru Șoseaua de Centură a Iașului, reducerea poluării orașului pentru un mediu sănătos, reabilitarea monumentelor istorice, arhitecturale din patrimoniul cultural bogat și semnificativ al orașului Iași, întocmirea urgentă a unor strategii pentru decongestionare a traficului și integrarea locurilor de parcare.

         La nivelul proiectelor locale și regionale, sesiunea parlamentară februarie-iulie 2018 a reprezentat și finalizarea celei de-a II-a ediții a  programului Școala Politică Iași XXI, program inițiat de prof. dr. Camelia Gavrilă, prin care deputatul și-a propus să  formeze studenți ieșeni la facultățile de științe politice, științe ale comunicării, științe administrative, jurnalism, științe juridice în vederea înțelegerii, receptării și decodificării mesajelor politice și să îi familiarizeze cu activitatea parlamentară. Deputatul Camelia Gavrilă a urmărit consecvent realizarea promisiunilor față de învățământul ieșean susținând proiectele județene din domeniul învățământului, dezvoltarea și reabilitarea infrastructurii educaționale, susținerea proiectelor incluse în Programul Național de Dezvoltare Locală, cu accent pe componenta rurală. Astfel, au fost adoptate amendamente importante, formulate de prof. dr. Camelia Gavrilă, la Legea bugetului de stat pe anul 2018, cu referire la alocarea de fonduri bugetare pentru Casa Beldiman (corpul B al Palatului Copiilor), precum și în vederea extinderii Casei Corpului Didactic „Spiru Haret” din Iași.

          La nivelul cabinetului parlamentar din Iași, deputatul Camelia Gavrilă a înregistrat, în prima sesiunea parlamentară a anului 2018, peste 240 de audiențe, în cadrul cărora au fost ascultați și consiliați cetățenii ieșenii, pe o problematică diversă: probleme administrative și sociale ale județului Iași, probleme din sfera personală sau de interes comun din spațiul public, cu rezolvări la nivel județean sau național. În acest context, s-au preluat petiții, opinii și sugestii, propuneri de proiecte civice, sociale sau culturale.   

         „În continuare voi acorda o atenție sporită problemelor și propunerilor cetățenilor, în sensul găsirii unor soluții de etapă sau pe termen lung. Cetățenii vin cu probleme diverse, de la chestiuni financiare, până la aspecte personale, dar și cu propuneri, teme politice, economice sau sociale importante. Cabinetul parlamentar este deschis pentru toți cei care doresc să discute într-o manieră obiectivă și constructivă, fără patimi politice. Împreună cu echipa cabinetului, cu implicare și dedicare, cu bună credință, încercăm să găsim cele mai bune și rapide soluții.”

        Forma completă a Raportului de activitate, numeroasele proiecte sau mai multe informații despre activitatea deputatului Camelia Gavrilă se regăsesc atașat mai jos. 

 

 

 

BIROUL DE PRESĂ

Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus