Trasee și valori culturale în spațiul eminescian

  Astăzi omagiem, într-o îngemănare simbolică, ziua de naștere a poetului Mihai Eminescu și Ziua Culturii Naționale, o necesară clipă de reflecție în care, în mod firesc, rememorăm destinul și valoarea complexă a creației eminesciene, dar redescoperim și o matrice culturală, “stilistică” profund românească în care istorie, mit, folclor, timp și spațiu, neliniște metafizică și observație socială lucidă și critică se împletesc în scriitura eminesciană.
Creator de limbă literară, de limbaj poetic autentic, deschizator de drumuri în poezia românească, împletire de romantism structural și limezime clasică, Eminescu poate fi considerat cea mai înaltă conștiință estetică a secolului al XIX- lea .De aceea, preocupați de valorile culturale transmise în demersul educațional, considerăm că această sărbătoare poate fi un context important în care tânăra generație trebuie să descopere sau să re-descopere modele, personalități și scrieri, repere ale sensibilității artistice românești, un construct identitar din care personalitatea eminesciană nu poate lipsi.
  Pornind din folclor sau din textele vechi, evocând stihiile pe care constiința modernă le-a pierdut, explorând mitul și lumile fantastice, filtrând și stilizând repere culturale europene sau orientale, opera lui Eminescu înseamnă și emoția din poezia naturii și a iubirii ca mit esențial al ființei, dar și spectacolul istoriei ca mecanică a ascensiunii și prăbușirii, ca succesiune de epoci ale întemeierii și timpuri de criză și confuzie valorică. Fațetele personalității se multiplică prin proza fantastică, dar și prin textul jurnalistic polemic, printr-o interesantă publicistică de analiza pe teme sociale, politice, naționale sau culturale.
Într-o lume postmodernă în care vocația demitizării și a relativizărilor valorice reprezintă forme frecvente de atitudine și discurs, întoarcerea prin educație și dialog paideic spre valorile culturale, spre complexitatea modelului eminescian spre recitire și intelegere reprezintă o formă de modelare a tinerilor întru cultură, receptivitate estetică și gandire critică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus