Tinerii și organizațiile de tineret – valorizare, susținere, investiție în viitor

Prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, a prezentat în fața Plenului Camerei Deputaților necesitatea unor alocări bugetare mai consistente, la nivel local, pentru susținerea inițiativelor și a activităților tinerilor, aspecte care și-au arătat în timp beneficiile pentru comunitățile respective. Astfel, fiecare buget trebuie să conțină o finanțare adecvată pentru proiecte și inițiative, pentru consolidarea activităților de tineret și dezvoltarea acestora, conform Legii tinerilor nr.350/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la finanțarea activității publice de tineret, care prevede la art. 28 alin. (1).

„Consiliile județene și Consiliul General al Municipiului București, precum și consiliile locale ale municipiilor reședință de județ constituie anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităților de tineret” și la alin. (11) ”Consiliile locale, altele decât cele prevăzute la alin. (1), pot constitui anual, în cadrul bugetelor proprii, Fondul destinat activităţilor de tineret.”

 Deputatul PSD de Iași Camelia Gavrilă precizează că „segmentul tinerilor reprezintă un actor social cu un rol extrem de important în funcționarea și în consolidarea unei societăți democratice și a unui stat de drept, acțiunile acestora fiind complementare politicilor pe care statul le implementează într-un anumit domeniu. Mai mult decât atât, existența și funcționarea în condiții optime a societății civile reprezintă însăși garanția existenței unui stat de drept autentic, bine articulat în toate componentele sale.”

Astfel de alocări bugetare stimulează participarea tinerilor la viața comunității,  întrucât ONG-urile își pot asuma campanii și mize ce nu fac obiectul unor instituții, dar care includ aspecte deosebit de importante pentru viața tinerilor și a comunităților în general, în sensul proiectelor ecologice, pe teme de sănătate, democrație, civism,  voluntariat și preocupări umanitare, protecția copilului și sprijinul persoanelor de vârstă adultă etc.

Finanțările destinate susținerii ONG-urilor de tineret trebuie să corespundă obiectivelor politicilor de tineret asumate de autoritățile statului, centrale sau locale, desprinse pe baza  consultărilor permanente cu reprezentanții structurilor asociative de și pentru tineret, dar și în corelație cu strategiile, obiectivele și prevederile la nivelul Uniunii Europene ce vizează segmentul tinerilor.

Prof. dr. Camelia Gavrilă,  a subliniat în  Camera Deputaților, faptul că o finanțare adecvată va duce la îndeplinirea a cel puțin trei obiective esențiale în dezvoltarea politicilor de tineret din țara noastră:

susținerea proiectelor comunităților destinate rezolvării unor probleme de larg interes care nu pot fi abordate în absența activităților de voluntariat prestate de structurile asociative ale societății civile – obiectiv realizabil prin lansarea unor competiții de proiecte cu aplicabilitate în domeniul respectiv;

– implicarea activă a reprezentanților tinerei generații în „viața cetății”, favorizându-se astfel trecerea treptată, firească de la statutul de cetățean pasiv, indiferent la cel de cetățean activ, implicat în rezolvarea problemelor comunității sau ale celor specifice generației tinere;

formarea de tip extracurricular – dincolo de dimensiunea academică, educația unui tânăr trebuie să vizeze atât o pregătire teoretică, cât și una practică. În completarea practicii de specialitate, implicarea tinerilor în proiectele organizațiilor nonguvernamentale sprijină dezvoltarea unor abilități de management, lucru în echipă, managementul timpului și al proiectelor, competențe transversale care nu se formează complet doar prin finalizarea unui program de studiu.

Conform Raportului România 2017. Sectorul neguvernamental – profil, tendințe, provocări, sectorul organizațiilor non-guvernamentale din România este unul foarte diversificat, caracterizat de următoarele cifre: 25% dintre organizații se găsesc în mediul rural, 75% în mediul urban; venitul organizațiilor variază între 1,5% și 2% din PIB-ul României, iar în același raport este menționată o încredere a populației în acest sector, în anul 2016, de peste 50%.

Dacă pentru anul 2018, Ministerul Tineretului și Sportului a avut o alocare de 0,037% din PIB, din care aproximativ 30% erau fonduri pentru segmentul de tineret, în anul 2019 creșterea este semnificativă, vorbim de o alocare de fonduri cu aproximativ 90% mai mare, ajungându-se la 0,072% din PIB. Cu toate aceste finalități și preocupări, sumele nu sunt suficiente, iar primăriile trebuie să le completeze printr-o bugetare proprie, prin susținere și receptivitate pentru proiectele și activităților tinerilor.

Deputatul Camelia Gavrilă precizează că motivația pentru subiectul acestei declarații politice vine și ca urmare a multor exemple și semnale mai puțin plăcute legate de atenția acordată temei în discuție:

– nu există suficiente fonduri alocate acestui sector, nici la nivel central, nici la nivel regional;

– multe primării și consilii locale nu au o practică evidentă și consecventă în finanțarea activităților de tineret, prin intermediul ONG-urilor;

– nu există o prezență activă a segmentului de tineret pe raza unităților administrativ- teritoriale;

– lipsa unor campanii de informare cu privire la concursurile de proiecte.

Deputatul Camelia Gavrilă atrage atenția asupra rolului Ministerului Tineretului și Sportului în coordonarea politicilor și strategiilor destinate tinerilor, în inițierea și coordonarea de proiecte, formarea de traineri și facilitatori, arătând nevoia de receptivitate față de problemele studenților, ale elevilor și tinerilor în general, de concepere a unor măsuri și demersuri naționale pentru translarea prevederilor din Strategia europeană pentru tineret pentru perioada 2019-2027 în abordările normative trans-sectoriale din țara noastră.

 În acest sens, la finalul declarației politice, deputatul prof. dr. Camelia Gavrilă a concluzionat subliniind  „importanța și necesitatea alocării fondurilor bugetare pentru ONG-urile de tineret care implementează activități de impact, cu beneficii pe termen lung, întrucât acesta este un segment al cărui potențial este încă incomplet valorificat, un segment de vârstă ce poate aduce plus-valoare în comunitate prin dialogul direct dintre tineri – inițiatori și susținători de proiecte, dar și public-țintă, după cum este esențială și receptivitatea firească a lumii adulților față de vocea tinerilor, față de inițiativele, energia, creativitatea și inventivitatea acestora. ”

BIROUL DE PRESĂ

Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus