Strategia Ministerului Educației Naționale în vederea dezvoltării infrastructurii şi a activităţilor sportive în şcoli

Adresată: Domnului prof. univ. dr. Pavel Năstase, Ministrul Educației Naționale

 

De către:   Doamna deputat Camelia Gavrilă

Circumscripţia electorală nr. 24 Iași

Grupul parlamentar al PSD

 

Obiectul interpelării: Strategia Ministerului Educației Naționale în vederea dezvoltării infrastructurii și a activităților sportive în școli, opțiuni curriculare în domeniul disciplinei  educație fizică și sport

 

Stimate Domnule Ministru, 

Programul de Guvernare prevede, în domeniul educației, un set important de măsuri în vederea creșterii rolului și importanței educației fizice și sportului în ansamblul activităților elevilor, inclusiv în ceea ce privește planul de învățământ și numărul de ore alocat disciplinei, începând de la nivel primar, gimnazial și, apoi, liceal.

Vă reamintim, de asemenea, prevederile legislative, existente deja și aplicate doar parțial, care implică predarea disciplinei chiar de la nivelul învățământului primar de către profesori calificați în acest domeniu. Implicațiile sunt semnificative atât la nivelul pregătirii resursei umane necesare, a profesorilor de educație fizică, cât și în privința alocării și bugetării unui număr sporit de posturi didactice.

Considerăm că obiectivele și soluțiile deschise în acest domeniu prin programul de guvernare sunt importante și valoroase pentru sănătatea tinerilor, pentru a crea un cult al mișcării, obișnuințe de viață sănătoasă, bucuria sportului și a competiției, un echilibru între activitățile didactice intelectuale și cele fizice, cu o componentă ludică și recreativă importantă.

În același timp, un asemenea program ambițios presupune o strategie, etape, pregătirea treptată a profesorilor, eventuale forme postuniversitare de calificare sau completare a studiilor cu o a doua specialitate, dar și o dotare corespunzătoare: săli de sport, terenuri de sport, dotări adecvate.

În acest context, interpelarea se referă la:

– reperele acestei strategii pe termen mediu și lung pentru inițierea și dezvoltarea unui program amplu de susținere a educației fizice și a sportului pentru împlinirea armonioasă  a personalității elevilor;

– orizontul de timp în care estimați că se pot face completările curriculare necesare, modificările planului de învățământ în sensul atingerii treptate a obiectivelor asumate;

– estimarea unor implicații financiare și soluții de rezolvare, inclusiv prin implicarea Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport a Camerei Deputaților, pentru susținerea demersurilor Dumneavoastră și ale Ministerului Educației Naționale;

– susținerea sportului de masă și a celui de performanță încă din anii de școală printr-o filosofie educațională care nu ignoră nicio componentă necesară pentru educația și formarea tinerilor.

Având în vedere complexitatea și implicațiile diferite ale acestui proiect educațional major, consider că abordarea interministerială este obligatorie, în sensul colaborării cu Ministerul Tineretului și Sportului, cât și cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene, pe linia unui program de finanțare pentru refacerea terenurilor de sport ale unităților de învățământ, pentru construirea unor săli de sport de dimensiuni oportune, în funcție de populația școlară (acolo unde aceste facilități lipsesc).

Solicit răspuns scris și oral.

 

 

               Data                                                 Deputat PSD de Iași

         13 martie 2017                                        Camelia GAVRILĂ

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus