Sistemul de învățământ preuniversitar – semnificații, contraste, presiuni birocratice

Camelia Gavrilă: „Una dintre deficiențele majore ale sistemului educațional  este reprezentată de supraîncărcarea curriculară a acestuia”

Prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, a analizat complexitatea și paradoxurile învățământul preuniversitar românesc, în cadrul căruia s-au produs în ultimii ani multiple schimbări, reorientări, într-o dinamică derutantă și deseori excesivă, în sensul unor conținuturi curriculare dense, al programelor încărcate, al unui plan de învățământ cu numeroase discipline și ore alocate,  al temelor și proiectelor care depășesc un echilibru rezonabil. Se adăugă în cadrul acestui sistem și multitudinea responsabilităților și a sarcinilor deseori birocratice pentru profesori, pentru specialiștii din educație.

Deputatul PSD de Iași Camelia Gavrilă precizează că „dincolo de critici, de dezbateri în spațiul public și confruntări de idei și soluții, România are totuși un sistem educațional valoros, solid, cu specialiști de calitate, un sistem ce a dovedit de-a lungul timpului că poate să genereze performanță și să formeze abilități pentru pregătirea profesională, pentru integrarea pe piața muncii a tinerilor bine pregătiți, dar, în aceeași măsură, este necesară o dezvoltare mai accentuată a elementelor de incluziune socială, echitate educațională și integrare a generației tinere care nu a beneficiat de un start intelectual, financiar, social favorabil.”

Una dintre deficiențele majore ale sistemului educațional românesc este reprezentată de supraîncărcarea curriculară a acestuia, în raport cu elevii, cu studenții, dar și o supraîncărcare birocratică, administrativă a personalului didactic. La nivel de programe școlare, persistă multitudinea informațiilor, densitatea conținuturilor, noțiuni abstracte, teme, subiecte de specialitate concepute deseori la nivel de abordare academică.

Declarația politică prezentată vizează anumite aspecte esențiale ce se impun a fi remediate în vederea creării unui sistem sănătos: credibilitatea și principiile demersului didactic, relevanta conținuturilor științifice, problematica manualelor, preocuparea dominantă a cadrelor didactice, a unor familii pentru performanța imediată din partea elevului, pentru reușite la nivel de concursuri și olimpiade școlare, numărul de ore necesare pentru studiu, activități școlare în clasă sau acasă, bucuria de a veni la școală, necesitatea cultivării unei gândiri critice, analitice, educația prin și pentru valori civice, democratice,  culturale etc.

Prof. dr. Camelia Gavrilă, ridică în fața Plenului Camerei Deputaților câteva probleme cu care se confruntă sistemul educațional, un sistem de la care se așteaptă o orientare spre incluziune și echitate, performanță, modernitate, globalizare:

1. O muncă dificilă, complexă, orientată deseori spre sarcini și ținte birocratice, insuficient centrată pe elev și achiziția de competențe, deci multă birocrație, abordări generale, în detrimentul individualității elevului

Prioritățile unui cadru didactic trebuie să fie pregătirea temeinică a elevului pentru valorificarea deplină a potențialului său, în sensul unei individualizări a abordării pedagogice, dar la fel de importantă este și pregătirea profesională a cadrelor didactice, dezvoltarea propriilor competențe în sensul unei formări continue și în baza principiului de long life learning.

2. Performanța obsesivă, cu orice preț…

Performanța școlară de nivel înalt devine uneori o dominantă susținută de mai mulți actori – părinți, profesori, colegi cu reușite percepute ca modele de succes, societatea competițională în sine, iar efectele constau într-o suprasolicitare psihică, intelectuală, emoțională a elevului. Dincolo de identificarea și susținerea elevilor capabili de performanță înaltă, de cultivarea excelenței în educație, școala trebuie să ofere trasee accesibile de studiu, experiențe de învățare într-un ritm propriu colectivului de elevi, urmărind progresul școlar, identificarea unor aptitudini, vocații în anumite domenii.

3. Presiunea  temelor

Sarcinile de lucru de acasă ocupă cel puțin 4-5 ore/zi, creând neliniște, îngrijorare, stres în rândul elevilor și al părinților. O simplă analiză a orarului școlar și a timpului destinat pregătirii evidențiază faptul că un elev ajunge la aproape 8 – 10 ore de activitate pe zi, mai mult decât activitatea unui adult la locul de muncă. Este important să se țină cont de accesibilitatea și utilitatea temelor pentru acasă, prin corelarea cu volumul de timp ce revine disciplinei școlare respective, cu vârsta elevilor și anii de studiu. Într-un clasament referitor la timpul alocat studiului individual și temelor în cazul  elevilor de 15 ani, studiu realizat în anul 2014 de OECD la nivel mondial, elevii din România sunt pe locul 6 din punctul de vedere al numărului de ore alocate de copii studiului individual, cu o medie de studiu suplimentar pe săptămână de 7,3 ore, mult peste media europeană, deci un timp considerabil destinat învățării, aprofundării, realizării unor teme deseori excesiv de complexe.

Pentru toate aceste probleme, prof. Camelia Gavrilă identifică unele soluții posibile:

debirocratizarea activităților desfășurate de cadrele didactice, simplificarea conținuturilor, esențializarea și individualizarea informațiilor transmise către elevi, abordări metodice creative, ludice, în așa fel încât fiecare elev să înțeleagă conceptele, abstracțiile, să asimileze teoria în timp mai scurt și în relație cu utilitatea și adaptarea ei practică.

În concluzie, deputatul Camelia Gavrilă precizează că “este datoria noastră să analizăm cu luciditate spațiul învățământului preuniversitar, să identificăm soluții rapide și eficiente, astfel încât să prevenim posibilele derapaje sau rupturi iremediabile. Prin deciziile adoptate trebuie să susținem și să valorizam specialiștii din educație, să protejăm cadrele didactice și elevii de stres, de suprasolicitare, conturând drumul spre rezultate bune și foarte bune într-un mediu sănătos, relaxant, în care cunoașterea, evoluția, munca și performanța nu vor exclude bucuria fiecărei zile de școală, sentimentul utilității învățării, al devenirii treptate spre modelul de succes imaginat și spre încrederea în sine”.

Declarația politică o regăsiți atașată articolului, în josul paginii.

BIROUL DE PRESĂ

Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus