Şedinţa Camerei Deputaţilor din 21 decembrie 2017 – înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş

Raport asupra Propunerii legislative pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş; Pl-x 464/2017.

  În baza prevederilor art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a primit spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, Propunerea legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş.

  La întocmirea prezentului raport, comisia a avut în vedere avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale, avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul negativ al Consiliului Economic şi Social, punctul de vedere favorabil al Ministerului Educaţiei Naţionale, punctul de vedere al Ministerului Justiţiei, punctul de vedere al Secretariatului de Stat pentru Culte, punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş, ca unitate de învăţământ preuniversitar, cu predare în limba maghiară, parte a sistemului naţional de învăţământ, cu sediul în localitatea Târgu Mureş, prin divizarea parţială a Liceului „Bolyai Farkas” din Târgu Mureş.

Liceul dobândeşte şi păstrează personalitatea juridică, prin derogare de la prevederile art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

Liceul cuprinde clase de învăţământ primar, gimnazial şi liceal, filiera teoretică fiind organizată pe profilurile umanist şi real, iar filiera vocaţională pe profilul teologic, specializarea cultul romano-catolic.

În funcţie de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice.

La lucrările comisiei au fost prezenţi, în final, la momentul votului, un număr de 19 deputaţi, deşi pe parcursul şedinţei au existat 25 de membri ai comisiei prezenţi.

A participat, din partea Ministerului Educaţiei Naţionale, secretarul de stat, domnul profesor universitar Petru Andea.

Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată.

Propunerea legislativă a fost inclusă pe ordinea de zi a plenului, sub rezerva primirii raportului, începând cu şedinţele Camerei Deputaţilor din zilele de 27 şi 29 noiembrie 2017, apoi 4 şi 6 decembrie 2017, 11 decembrie 2017, 13 decembrie 2017 şi, de asemenea, în perioada aceasta, 19 – 22 decembrie 2017.

Propunerea legislativă constituie, în opinia unor membri ai comisiei, o succesiune de acte normative corelate cu prevederile PL-x 181/2017, referitoare la art. 45 alin. (21) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, prin care se creează contextul legal şi posibil pentru demersul propus de iniţiatori.

Raportul comisiei a fost înaintat Biroului permanent pentru a fi dezbătut de plenul Camerei Deputaţilor, sub rezerva corelării cu demersul legislativ din PL-x 181/2017.

În urma dezbaterii, în şedinţele din 28 noiembrie, 5 şi 20 decembrie 2017, comisia a propus, în final, pe 20 decembrie 2017, cu 18 voturi pentru şi o abţinere, adoptarea propunerii legislative cu amendamente admise, din anexa care face parte integrantă din prezentul raport. Din sală, înaintea votului, s-au retras reprezentanţii Grupurilor parlamentare ale PNL – 5 membri şi PMP – un membru.

Am încheiat prezentarea raportului.

Aş vrea să fac, dacă-mi permiteţi, domnule preşedinte, câteva precizări şi răspunsuri la ceea ce s-a spus în prima parte.

E vorba de solicitarea pentru organizarea Comisiei pentru învăţământ, care a fost trimisă cu o zi înainte la Biroul permanent. Deci în momentul în care a fost organizat Biroul permanent, trebuia să fie corelat cu derularea şedinţei.

Solicitarea deci a fost trimisă, a fost avizată, în final, cu o zi înainte. Emailul trimis… SMS-ul… deci s-a făcut trimitere doar la emailurile trimise, cu câteva documente suplimentare, SMS-ul a fost trimis pentru convocarea şedinţei cu o zi înainte, în jurul orei 18,00, 19,00.

Urgenţa, din punctul nostru de vedere, este dată doar de faptul că în această perioadă se realizează reţelele şcolare, se avizează în Consiliul local şi, evident, cu aprobarea inspectoratelor şcolare, deci este o procedură, un calendar în pregătirea anului şcolar următor.

În cele din urmă, dincolo de aspectul controversat şi polemic al situaţiei, vorbim de înfiinţarea unei şcoli, de dreptul la expresie lingvistică, confesională, culturală a unor minorităţi. E ceea ce reproşăm când vorbim de Ucraina, dar încercăm aici să judecăm cu dublă măsură, într-adevăr, pe un context delicat. Cred că înţelepciunea trebuie să predomine şi analiza contextuală.

De asemenea, vreau să precizez că au fost trei dezbateri, că în şedinţa de ieri a fost perturbat votul care începuse cu mult înainte de ora când trebuia să înceapă plenul – avem filmările, am solicitat de la începutul şedinţei filmare şi înregistrare exactă -, pentru că, spre deosebire de doamna Turcan şi de domnul Turcescu, persoane polemice şi care ştiu să susţină, dar cu eleganţă, dezbaterile, am avut înlocuitori care au avut agresivitate, şi verbală, şi de atitudine, şi care au încercat să perturbe lucrările comisiei, ceea ce, de obicei, nu se întâmplă, totuşi, într-o comisie de educaţie.

A fost un context trist, dar ne gândim că, totuşi, pentru binele copiilor şi pentru interesul superior al elevului, trebuie să înţelegem şi să analizăm contextual ceea ce se propune prin prezentul raport.

De asemenea, mai precizez că e doar o etapă, că vorbim de plenul care este suveran, vorbim de Senat, care este Cameră decizională, de discuţiile care vor avea loc şi în Comisia pentru educaţie de la Senat, deci este o etapă care continuă şi care mi se pare firească şi perfect corectă.

Vă mulţumesc.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus