România – stat național, suveran și independent, dar și al minorităților naționale respectate și valorizate

Prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, a prezentat în Plenul Camerei Deputaților o analiză atentă și o perspectivă obiectivă asupra rolului și semnificațiilor minorităților naționale din România, ținând cont de evenimentele contradictorii și mesajele negative din spațiul public, cât și de opinia unor lideri politici care au afirmat în ultima perioadă că acestea nu sunt respectate suficient. În același timp, conflictele și tensiunile din săptămânile trecute nu fac decât să umbrească dezvoltarea relațiilor interetnice, precum și implementarea unor proiecte comune în localitățile, în regiunile în care există diversitate etnică și culturală.

„Deseori au existat anumite opinii diferite și deseori au fost potențate unele conflicte și acțiuni menite să dezechilibreze relația dintre minoritățile naționale din România și ceilalți cetățeni. Cel mai recent conflict este reprezentat de incidentele de la cimitirul internațional din Valea Uzului. Aceste tensiuni sunt inacceptabile într-un secol care stă sub semnul interculturalismului și al unității în diversitate. În România nu există minorități bune sau rele, precum nu există comunități de etnici români buni sau mai puțin buni, aceste catalogări și aprecieri subiective din spațiul mediatic, în urma incidentului amintit, nu fac decât să creeze falii și resentimente între cetățenii aceluiași stat.”

 Deputatul PSD de Iași Camelia Gavrilă precizează că prin legislație, prin instituțiile sale și prin acțiuni, statul român asigură respectarea și promovarea libertăților și drepturilor fundamentale, consacrate de Constituția României, precum și de tratatele și convențiile internaționale semnate și ratificate de România.

 Prioritățile-cadru ale etapei actuale în care se integrează guvernarea, valorile și principiile politicii de stat în România înseamnă susținerea și promovarea drepturilor fundamentale ale tuturor românilor, respectarea și protejarea dreptului la diversitate culturală, religioasă și lingvistică, recunoscut ca atare de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, dar și protejarea patrimoniului cultural, inclusiv a celui care aparține minorităților naționale, ca element definitoriu al identității culturale a României.

„Apreciem în acest sens proiecte importante, manifestări culturale de calitate artistică și de valoare autentică precum Festivalul Interetnic de la Sighișoara – ProEtnica, organizat anual începând cu 2001 de către Centrul Educațional Interetnic pentru Tineret, Festivalul Folcloric Secuiesc ”Szejke” de la Odorheiu Secuiesc, din județul Harghita, ajuns la cea de-a 50-a ediție, precum și Festivalul Minorităților Naționale ”Serbările Deltei” de la Sulina, din județul Tulcea, proiecte care ilustrează colaborarea, dialogul interetnic, receptivitatea față de aspectele culturale și spirituale ale etniilor din țara noastră.”

Prof. dr. Camelia Gavrilă a subliniat faptul că România, în calitatea sa de stat independent și unitar, membru responsabil și cu drepturi depline al structurilor europene și euroatlantice, respectă și susține toate etniile care trăiesc pe teritoriul său, în egală măsură, așa cum reiese din următoarele argumente și date concrete:

  • în Parlamentul României sunt reprezentate toate cele 18 minorități etnice;
  • acestea au primit în anul 2017 peste 110 milioane lei, o sumă mai mare decât cea alocată partidelor parlamentare pentru activități specifice și organizare; 
  • suma alocată structurilor reprezentative ale minorităţilor naționale a crescut la peste 125 de milioane de lei în anul 2018.
  • pe lângă Guvernul României funcționează o structură consultativă specializată, Consiliul Minorităților Naționale, în coordonarea Departamentului pentru Relaţii Interetnice, care are drept scop asigurarea relaţiilor cu organizaţiile legal constituite ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;
  • este semnificativă și existența Institutului pentru Studierea Problemelor Minorităților  Naționale, instituție creată special de statul român pentru asigurarea unei mai bune integrări în societate a acestor importante categorii etnice ale statului;
  • sunt finanțate, cu regularitate, programe cu caracter cultural sau care promovează  multiculturalismul atât la nivel național, cât și la nivelul comunităților locale.

Deputatul Camelia Gavrilă precizează că în România, politica statală faţă de minorităţi vizează afirmarea şi conservarea identităţii etnice, culturale, religioase şi lingvistice, combaterea discriminării şi promovarea diversităţii culturale, încurajarea dialogului și a cooperării interetnice, în mod special conviețuirea armonioasă și în condițiile deplinei egalități pentru toți cetățenii țării. În egală măsură, autoritățile au obligația de a combate cu promptitudine și cu fermitate orice formă de extremism care ar putea pune în pericol respectarea legilor și a normelor de bună conviețuire. În acest sens, consultarea reprezentanţilor minorităţilor naţionale și ai autorităților locale în toate aspectele cu potențial de conflict și generare de sensibilități sau asperități interetnice reprezintă pași importanți în rezolvarea dificultăților identificate.

  „Din anul 2007, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, aparținem unui spațiu multicultural amplu, complex, interesant prin diversitate, armonizând diferențele, aparținem unei Europe moderne, cu valori solide și comunicare deplină în plan politic, social, cultural. În Declarația de la Sibiu, semnată de toți liderii europeni la 9 mai 2019, s-a precizat că drepturile inalienabile și libertățile fundamentale ale tuturor cetățenilor europeni au fost dobândite cu mari greutăți și le vom prețui întotdeauna cum se cuvine. Vom apăra valorile și principiile noastre comune consacrate în tratate.

În concluzie, trebuie să lăsăm în urmă asperitățile trecutului și egocentrismul etnic și să valorizăm această epocă a liberului schimb economic, a multiculturalismului, a progresului științific și tehnologic fără precedent, dar mai presus de orice, o lume a păcii, privind spre un viitor care, prin cooperare, respect și sprijin reciproc va fi mult mai favorabil, mai prosper și mai sigur pentru fiecare care dintre noi. Valorile Uniunii Europene, ale lumii contemporane, în general, asumate cu înțelepciune de toate statele și de cetățenii acestora, majoritari sau minoritari înseamnă armonie, echilibru, abordare diplomatică atentă și lucidă, atitudine democratică adevărată. Acestea sunt soluțiile firești și eficiente pentru a depăși momente conflictuale, tensiuni uneori potențate deliberat, dizarmonii în relațiile dintre populația majoritară și diferite minorități.

BIROUL DE PRESĂ

Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus