Profesorii. Roluri, modele, responsabilități

  Prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, a analizat complexitatea sistemului educațional, în istoria și devenirea unei nații, rolul profesorilor de model și reper, o profesie cu har și predestinare,care modelează conturul personalității umane, orientează copiii și tinerii în labirintul cunoașterii, al înțelegerii lumii, dar și spre înțelegerea de sine.

În acest interesant și contradictoriu secol XXI, activitatea didactică presupune pentru profesori o dimensiune de cunoaștere și dobândire de competențe științifice, de strictă specialitate, dar și o dimensiune pedagogică și psihologică prin care tânărul profesor pătrunde și se acomodează în lumea școlii, a facultății, cu gestionarea unor activități diverse – de natură profesională, dar și din sfera umanului, în general.”

Deputatul PSD de Iași, Camelia Gavrilă atrage atenția guvernanților asupra responsabilității de a asigura cu multă consecvență prestigiul și respectul meritat de profesori, o salarizare corectă și decentă a acestora, modalități de selecție și evoluție în carieră care să stimuleze dorința de studiu, de perfecționare, competiția și, implicit, atingerea, prin efecte și demersuri profesionale adecvate, a nivelului maxim de performanță a elevilor și studenților.

De asemenea, se remarcă în continuare o finanțare redusă, complicată la acest moment, și de absența unor proiecte cu finanțare externă care să echilibreze zonele de deficit financiar, întârzieri în deciziile de reconfigurare curriculară, absența unor idei și proiecte legislative care să fie exprimate și lansate în dezbatere de Ministerul Educației Naționale.

Doamna deputat PSD Camelia Gavrilă semnalează necesitatea unei formări inițiale mai solide, în sensul unei practici pedagogice eficiente, nevoia unui masterat didactic sau introducerea unui an de mentorat, de pregătire a tinerilor profesori alături de specialiști cu experiență, adevărați mentori pentru o carieră complexă. Există în mod firesc o distanță semnificativă între conținuturile științifice predate în spațiul academic și modalitățile specifice de reconfigurare, adaptare, filtrare a informațiilor în raport cu nivelul de vârstă și înțelegere în context liceal sau gimnazial. În acest sens considerăm urgente demersurile de reconcepere, în spiritul timpului actual, a formării inițiale a cadrelor didactice și a perioadei de stagiu, de debut în profesie.

  În același sens al prestigiului și ierarhizării corecte, doamna deputat PSD Camelia Gavrilă crede că „stabilirea unor coeficienți rezonabili în grila de salarizare propusă de actualul proiect legislativ al Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (PLx 209/2017), aflat pe agenda Parlamentului, trebuie să confere demnitatea și recunoașterea evidențiate clar în Programul de Guvernare.

Dincolo de critici și comentarii, totuși, proiectul de lege menționat reglementează creșterea salariilor din învățământ cu 50% din anul următor, conform propunerilor din Programul de Guvernare, asigurând în același timp și alte etape de creștere în perioada 2018-2022. Legea votată astăzi ilustrează preocuparea și responsabilitatea politică față de educație.

Rămâne un subiect de reflecție analiza comparativă cu alte categorii de bugetari. Dacă profesorul cu studii superioare de lungă durată și gradul didactic I, cu vechime în învățământ de peste 25 de ani, va avea coeficientul de 2,21, ceea ce reprezintă maximul pe grilă, observăm că un medic primar din unitățile clinice are un coeficient de 5,00, iar medicul rezident anul I are 2,28.

  În concluzie, chiar dacă efortul bugetar este mare, chiar dacă sunt peste 237.000 de cadre didactice, o politică salarială corectă acordă importanța și valorizarea unei profesii prin liniile de evoluție stabilite. Trebuie să recunoaștem aspectele pozitive, indiscutabile ale proiectului legislativ, precum creșterile salariale, echilibrarea domeniilor și a salarizării funcțiilor/posturilor similare, acordarea sporului de stres neuropsihic, a voucherelor de vacanță, a unor norme de hrană etc. Va fi necesară, în timp, și o corelație mai potrivită între profesiile care asigură sănătatea cetățenilor, pe de o parte, și cele care desăvârșesc educația, formarea, pregătirea profesională, caracterul, “sănătatea morală și civică”, pe de altă parte.

BIROUL DE PRESĂ

Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus