Probleme de mediu

   Prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, atrage atenția asupra problemelor de mediu care afectează calitatea vieții, atât la nivelul județului Iași, dar și în România, mai ales în marile aglomerări urbane, fiind cunoscut nivelul ridicat de poluare din marile centre precum București, Iași, Brașov.

„Considerăm că sunt firești și urgente măsuri care să fie adaptate fiecărui context regional, cu relevanță locală, specifice fiecărei comunități, de tipul monitorizării operatorilor de salubritate, verificarea șantierelor de construcții – montaj și a lucrărilor de infrastructură rutieră, modalitatea de reabilitare și modernizare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, modul de administrare a materialului antiderapant, verificarea derulării lucrărilor de dezafectare și reamenajare, gestionarea corespunzătoare a tuturor tipurilor de deșeuri, verificarea tăierilor de arbori, realizarea de perdele vegetale de protecție”.
În contextul Notificării primite de la Comisia Europeană, în temeiul art. 5 alin. (1) din Directiva 1999/30/CE referitoare la neîndeplinirea obligațiilor care ne revin ca stat membru privind valorile limită la oxid de sulf, oxizii de azot, particule și plumb din aerul ambiental, se impun măsuri responsabile și consistente pentru a nu depăși concentrațiile pentru acești indicatori, asigurând astfel calitatea aeruluica parte componentă a unui mediu sănătos și evitând efectele procedurilor de infringement.„Deși specialiștii apreciază că, în general, valorile măsurate sunt în cadrul limitelor admise la nivelul județului, în municipiul Iaşi măsurătorile indică și depășiri de limite, iar pentru indicatorul particule în suspensii (PM10) situația este mai gravă, încât se impune elaborarea unui plan de calitate a aerului”, a declarat prof. dr. Camelia Gavrilă, deputat PSD Iași.
  Opiniile sunt susținute argumentat de specialiștii de la Agenția pentru Protecția Mediului Iași și de la Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Județean Iași.Este necesară adoptarea în regim de urgență a unor măsuri la nivel național – care țin atât de legislație, de alinierea cu recomandările europene, compatibilizând normele naționale cu legislația Uniunii Europene, dar și de alocarea resurselor necesare în zonele cu risc de mediu, precum și măsuri de investiție într-o infrastructură rutieră de calitate.
  În acest sens, deputatul PSD de Iași Camelia Gavrilă subliniază importanța finanțării și finalizării șoselei de centură a municipiului Iași care ar putea prelua traficul greu ce tranzitează în continuare orașul, fiind o sursă importantă de poluare. Acesta este un obiectiv de investiții important pentru comunitatea ieșeană și se impune abordarea responsabilă a soluțiilor de finanțare și la nivel guvernamental.
Faptul că România s-a alăturat celor 193 de state membre ale Organizaţiei Naţiunilor Unite care au aderat la Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă este cu adevărat remarcabil, însă ritmul de aplicare a măsurilor de implementare a politicilor de mediu este, încă, unul destul de lent, impunându-se o mai mare coerenţă şi consecvenţă în procesul adoptării şi aplicării acestora.„Cu siguranță, atingerea obiectivelor dezvoltării durabile nu se poate realiza fără o schimbare de mentalitate a oamenilor și fără comunități capabile să utilizeze resursele în mod rațional și eficient, să descopere potențialul economic al regiunii, asigurându-se prosperitate, protecția mediului și coeziune socială”, subliniază deputatul Camelia Gavrilă.
Din totalitatea celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), atragem atenţia în mod deosebit, în contextul semnalat, asupra următoarelor teme:

  • sănătate şi bunăstare – care vizează promovarea unui mod de viaţă sănătos şi asigurarea bunăstării tuturor categoriilor de vârstă;
  • – educaţie de calitate – care îşi propune asigurarea unei educaţii de calitate şi promovarea conceptului de învăţare continuă, inclusiv în zona educaţiei privind protecţia mediului;
  • – oraşe şi comunităţi durabile – dezvoltarea oraşelor şi a aşezărilor umane pentru ca ele să fie deschise tuturor oportunităților, să fie sigure, reziliente şi durabile.Cu siguranță ne dorim un mediu sănătos, o lume curată, o dezvoltare economică și socială care să însemne echilibru, echitate, siguranță și sustenabilitate a proiectelor prezentului, pentru că o societate durabilă este o societate care își modelează sistemul economic, social, cultural astfel încât resursele naturale globale și sistemele de suport ale vieții să fie menținute în echilibru.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus