Pachetul minim de servicii sociale – un demers legislativ necesar pentru siguranța și educația copiilor

 

Un recent demers parlamentar ilustrează preocuparea responsabilă pentru copii și nevoile sociale, educaționale ale acestora. A fost votat în Parlamentul României proiectul de lege ce a avut ca obiect de reglementare completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011, care prevede implementarea unui pachet minim de servicii sociale pentru copii, pachet ce include servicii de bază și de informare în domeniul sănătății, educației și protecției sociale.

România este, din nefericire, una dintre cele mai sărace țări din UE, iar statisticile consemnează faptul că unul din cinci români trăiește în sărăcie. Astfel, copiii reprezintă categoria de vârstă cea mai afectată de această situație dramatică, aproximativ 25% dintre aceștia sunt spitalizați cel puțin 7 zile pe an, în mod deosebit din cauza accesului limitat la asistență medicală primară și comunitară, iar rata mortalității infantile este una foarte ridicată.

 Argumentul cifrelor implică, în mod logic, nevoia de susținere a acestor proiecte importante pentru comunitate, iar pachetul minim de servicii sociale se traduce prin acțiuni concrete adresate copiilor și familiilor cu un grad mare de vulnerabilitate atât din mediul rural, cât și din cel urban. Acest pachet social conține servicii adaptate necesităților copiilor, pornind de la dificultățile cotidiene pe care le întâmpină. Criza sanitară și socială provocată de pandemia de Covid-19 a accentuat și mai mult necesitatea unor măsuri compensatorii, a unor astfel de proiecte, care dovedesc în esență o politică socială favorabilă incluziunii.

Un punct de plecare pentru acest traseu legislativ, un exemplu de bune practici îl regăsim în județul Bacău, unde 45 de comunități rurale și urbane au făcut parte dintr-un proiect pilot implementat de UNICEF România împreună cu autoritățile locale, Autoritatea Națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții. În fiecare comunitate, dar în mod deosebit în cele în care se regăsesc categorii vulnerabile de public, există deja echipe de specialiști formate dintr-un asistent social, un asistent medical comunitar și un consilier școlar, iar, acolo unde este cazul, un mediator școlar, precum și un mediator sanitar.

Scopul principal al demarării unor astfel de inițiative constă în încercarea de a preveni problemele sociale majore cu care se confruntă societatea noastră, abordându-se încă dintr-un stadiu incipient diferite dificultăți și provocări – accesul la educație, la servicii sociale și de sănătate, violența și abuzurile împotriva minorilor, problematica sărăciei și a excluziunii sociale, abandonul școlar, nevoile pe care copiii le resimt în urma crizei sanitare și sociale determinate de contextul pandemic etc.

 

În mod concret, generalizarea acestor tipuri de proiecte va prinde contur prin formarea și punerea la dispoziția comunității a unor echipe mixte, multidisciplinare, competente, responsabile și orientate spre problemele societății, cu specialiști din domenii diverse care acoperă întreaga arie de servicii sociale. Personal, am susținut constant și am atras  atenția asupra rolului consilierii școlare a elevilor, am inițiat multe demersuri legislative orientate spre calitatea educației în complementaritate cu serviciile sociale, educaționale, cu serviciile de consiliere acordate elevilor, implicit creșterea numărului de consilieri școlari, psihologi și psihopedagogi.

 

Cât privește impactul financiar, datele furnizate de UNICEF indică și un impact bugetar pozitiv. Alături de efectul social evident care se preconizează în urma acestei inițiative, UNICEF estimează costuri mai mici pentru punerea în aplicare a acestui proiect, comparativ cu alte costuri asociate unor categorii de servicii sociale incluse în procesul de protecție a copilului. De asemenea, materializarea acestui demers va conduce la crearea a cel puțin 7.600 noi locuri de muncă, cu posibilitatea de creștere până la 17.000 de oportunități semnificative pe piața muncii.

 

Reamintesc faptul că demersuri și modele similare de succes există în țările nordice, în sensul unor echipe educaționale mixte de intervenție și susținere a elevilor prin împletirea măsurilor educaționale cu cele sociale, medicale, cu formele de consiliere parentală, școlară, psihopedagogică, pentru a se asigura astfel progresul educațional, îngrijirea copiilor, egalizarea condițiilor de viață și studiu, valorizarea deplină a aptitudinilor acestora și a potențialului lor intelectual.

Susțin fără echivoc astfel de inițiative legislative care soluționează probleme importante din comunitate, iar votul nostru înseamnă solidaritate și responsabilitate. Constatăm cu îngrijorare că, deși ne aflăm în secolul XXI, societatea românească se confruntă cu o lipsă acută de investiții strategice în domenii majore precum educația, sănătatea, protecția socială. De aceea, se impun intervenții prompte și coerente din partea autorităților, la nivel legislativ și executiv, pentru a contribui la evoluția societății, în ansamblul ei, dar mai ales la dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a copiilor.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus