Lectură, cunoaștere, explorări culturale în lumea cărților…   Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu” – valențele și funcțiile unei biblioteci de elită

 

„Eu mi-am imaginat întotdeauna Paradisul sub forma unei biblioteci.”

(Jorge Luis Borges)

 

În acest an, în perioada 9-13 noiembrie, sunt sărbătorite, prin activități și concursuri interesante, Zilele Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”, instituție culturală semnificativă la nivel regional și național, care împlinește 181 de ani de existență și de evoluție neîntreruptă. Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” înseamnă tradiție şi continuitate, un centru activ de informare, un spațiu de cultură și spiritualitate, de educație polivalentă. Descoperim aici un prețios tezaur, care contribuie la îmbogățirea patrimoniului național și asigură păstrarea memoriei culturale, pentru a fi cunoscută de generațiile viitoare.

Ne reamintim firesc, în acest context, și alte locuri sugestive în care a ființat Biblioteca, de-a lungul timpului – clădirea Academiei Mihăilene (între 1835-1860), Universitatea veche (actuala Universitate de Medicină şi Farmacie, până în 1897), Universitatea nouă (în care se află acum  Biblioteca Universității Tehnice „Gh. Asachi”), pentru ca astăzi să pătrundem în acest templu simbolic, învăluit de ecourile regalității. Clădirea  Bibliotecii a fost sediul  Fundațiunii „Regele Ferdinand I”, construită între anii 1930-1934 de inginerul Emil Prager, după planurile arhitectului Constantin Jotzu. Interiorul acestui edificiu impresionează vizitatorii,  fiind lucrat în marmură de Carrara şi mozaic venețian. Solemn și vibrant totodată, exteriorul este înnobilat cu impozante coloane în stil ionic, pilaștri neo-dorici, mici frontoane triunghiulare şi medalioane cu personalități semnificative ale culturii naționale. Astfel întreaga construcție arhitecturală rezonează cu nobila istorie și misiune ale bibliotecii.

Biblioteca „Mihai Eminescu” deține valoroase manuscrise, incunabule, cărți vechi şi rare, cu semnături ilustre (B.P. Hașdeu, M. Eminescu – care au fost şi directori ai instituției, I. Creangă, Şt. Procopiu ş.a.). Acestea provin în principal din biblioteci mânăstirești şi particulare (C. Hurmuzachi, B.P. Hașdeu, Mihail Sturdza, L. Steege, V. Adamachi, Titu Maiorescu, Iorgu Iordan etc.), intrate în patrimoniu prin donații sau achiziții. Datorită acestui prețios și variat fond de carte, instituția devine, în sens simbolic, un adevărat templu al lecturii, al discursului academic sau al dialogurilor  în compania celor mai de seamă spirite ale culturii universale, de la îndepărtata Antichitate până la contemporanii noștri.

Misiunea unei biblioteci, în general, este fundamentală, gradul de cultură al unei colectivități fiind condiționat de astfel de instituții cu importanță civilizatoare. Aici se conservă suma cunoștințelor umane la un moment dat, fiind un depozit „viu” de gândire, de știință și artă, care împlinește, din cele mai vechi timpuri, apetența omului pentru lectură, pentru descoperirea infinitului univers al cunoașterii ce determină, în final, dezvoltarea armonioasă a ființei umane. În cazul de față,  biblioteca, prin valorosul său inventar de cărți, constituie o condiție „sine qua non” a unui act educațional de calitate, un sprijin indispensabil pentru cercetarea științifică, didactică sau culturală, pentru documentare sau formare a specialiștilor pe traseul lor intelectual.

În actualul context pandemic, activitatea bibliotecilor a fost, de asemenea,  afectată, impunându-se noi măsuri, restricții ale accesului fizic în interiorul instituției, pentru obișnuitele împrumuturi și restituiri. Din fericire, printr-un efort susținut al personalului specializat, inițiativa de scanare și digitalizare a cărților a fost concretizată în cele mai multe dintre bibliotecile din țară, inclusiv în cazul Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”. Numeroase titluri, materiale importante pot fi citite în format PDF pe site-ul bibliotecii, asigurând cadrelor didactice, studenților, elevilor și tuturor bibliofililor accesul gratuit la arhivele online ale bibliotecii. Biblioteca digitală răspunde unei perpetue nevoi de lectură și conturează un eu atipic și original, un „homo tehnicus” al timpurilor moderne, caracterizat prin dualitatea structurii sale – rațional-scientistă și spiritual-estetică.

Indiferent de forma în care se desfășoară studiul unui text, clasic sau prin intermediul tehnologiilor digitale, ca profesor și umanist prefer întâlnirea cu foșnetul cărții, dar că este esențial demersul de  promovare a unei „culturi a lecturii” în general. Cartea este un liant ce creează și  dezvoltă multitudinea și varietatea relațiilor interumane, pe care se sprijină existența socială. Dincolo de arhaica reflecție despre lectură a cronicarului Miron Costin, care spune că „..nu iaste altă și mai frumoasă și mai de folos în toată viața omului zăbavă, decât cetitul cărților…”, în același sens, sunt relevante și cuvintele lui Mircea Eliade:„ Toţi acei ce au acces la o bibliotecă, la cărți, sunt niște inși mai buni decât alții, mai fortificați, iar durerile îi ating mai puţin şi nefericirile trec mai repede.”

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi este un reper pentru universul cultural și academic ieșean și, de 181 de ani, își îndeplinește rolul de a constitui, de a organiza și conserva, colecții de cărți, periodice, publicații electronice, precum şi de a crea deschiderile necesare pentru calitatea activității didactice şi de cercetare din comunitatea universitară, cu extensie către cea națională şi internațională. Biblioteca  rămâne astfel o cale importantă de acces către informații, către istorii și surse de cunoștințe deseori uitate sau neglijate de memoria colectivă, către universuri ficționale, constituind deseori  un „miracol necesar” care schimbă și reconfigurează lumile cunoscute, implicit ceea ce se consideră a fi „inalterabila legalitate cotidiană.” (Roger Caillois)

 

Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

VICEPREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus