Învățământul profesional și tehnic, învățământul dual – acces mai rapid la un loc de muncă şi la independenţă financiară

Măsurile și demersurile prezente în Programul de Guvernare al PSD vizează în mod consecvent susținerea învățământului profesional și tehnic, inclusiv în sistemul dual. Avem nevoie de specialiști bine pregătiți prin școli profesionale și licee tehnologice de calitate, pe baza unor parteneriate cu operatori economici implicați si preocupați de formarea resursei umane în domeniile tehnice.

În acest sens, învățământul profesional cu durata de 3 ani începe după clasa a VIII-a și cuprinde clasele a IX-a, a X-a, și a XI-a, iar pe parcursul celor  trei ani de studiu se parcurg disciplinele pentru învăţământul obligatoriu şi modulele de pregătire de specialitate pentru calificare profesională.

Au existat numeroase demersuri naționale importante pentru dezvoltarea învățământului profesional și tehnic, de tip clasic sau dual:

  • Consolidarea învăţământului profesional şi tehnic

A fost elaborat Planul de acțiune 2018 pentru implementarea Strategiei educației și formării profesionale în România în perioada 2015-2020 și a fost realizat raportul privind implementarea planului de acțiune al acestei strategii pentru anul 2017. Înființarea Autorității Naționale pentru Formare Profesională Inițială în Sistem Dual din România.

Prin ordin de ministru, anul 2017 a fost declarat Anul învățământul profesional și tehnic. Ordinul conține un Plan de măsuri cu acțiuni de promovare a învățământului profesional și tehnic. 

  • Introducerea învățământului profesional dual 

Strategii de susținere consecventă a învățământului profesional dual, în care elevii beneficiază de burse profesionale (200 lei – de la bugetul de stat) și de la angajatori (între 200 – 600 de lei), precum și alte facilități. 

  • Propuneri de proiecte noncompetitive

Creşterea relevanței formării profesionale iniţiale prin anticiparea nevoilor de formare profesională pentru piaţa muncii şi dezvoltarea componentei de învăţare la locul de muncă(învățământul profesional și tehnic dual) – finanțare POCU și Buget naţional.

  • Politici curriculare

A fost aprobată structura standardului de pregătire profesională din învățământul profesional ți tehnicși au fost aprobate 200 de standarde de pregătire profesională pentru calificările de nivel 3 şi 4.   

În anul 2017/2018 au fost 2568 de elevi în învățământul dual, 104 clase formate de învățământ dual în 63 de unități școlare. Prin măsurile luate de PSD prin Programul de guvernare, numărul elevilor în anul 2018/2019 a crescut semnificativ la 6506 elevi în învățământul dual, 267 de clase formate în învățământ dual în 130 de unități școlare. Acest lucru a fost susținut de cele 737 de parteneriate cu operatorii economici.

  “Formarea profesională în domeniul tehnic poate fi un traseu educațional de succes, rapid, cu deschidere spre competențe și abilități practice solicitate de angajatori. În contextul creșterilor salariale susținute prin Programul de guvernare al PSD, ținând cont de necesitatea unor resurse umane calificate temeinic, școala profesională și liceul tehnologic asigură intrarea pe piața muncii, dar și oportunități de evoluție profesională ulterioară, subliniază prof. dr. Camelia Gavrilă, coordonatorul Departamentului pentru Educație Națională.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus