Întrunirea membrilor Grupului parlamentar de prietenie Romania – Regatul Maroc

         COMUNICAT DE PRESĂ

     În ziua de marți, 02 octombrie 2018, doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, a participat la întrunirea membrilor Grupului parlamentar de prietenie România – Regatul Maroc din Parlamentul României, coordonat de domnul senator Gheorghe Baciu, și o delegație a Grupului parlamentar de prietenie cu România din Camera Consilierilor a Regatului Maroc.

     Pe parcursul dezbaterilor, partea română a manifestat deplina disponibilitate pentru consolidarea relației bilaterale cu Marocul, în toate domeniile de interes, cu precădere politic, economic, educație și cultură. România și Marocul pot colabora pentru stabilitatea și securitatea regională și la nivelul continentului african, cu accent pe combaterea radicalizării, migrației ilegale și terorismului. Impulsionarea dialogului politic și extinderea cooperării dintre România și statele din Africa de Nord constituie o componentă importantă în implementarea obiectivului de relansare a relațiilor bilaterale cu această zonă, inclus în Programul de Guvernare 2017-2020. S-a subliniat nivelul bun al relațiilor bilaterale de cooperare și de prietenie tradițională după mai mult de o jumătate de secol de relații diplomatice între cele două țări și au apreciat progresele realizate de Maroc în democratizarea vieții politice interne, consolidarea stabilității și securității țării, cu valoare de model în regiune.

     În domeniul educației, semnalăm importante forme de colaborare prin Programul interguvernamental de cooperare în care sunt cuprinse prevederi legate de acordarea anuală, pe bază de reciprocitate, a 10 burse pentru studii de licență și masterat/specializare și 2 burse pentru doctorat, precedate de o sesiune de învățare a limbii de studiu (română – pentru bursierii marocani, franceză sau arabă – pentru bursierii români), cărora li se adaugă 3 burse pentru cursurile de vară de limbă, cultură și civilizație. În același timp, se susține posibilitatea unor schimburi de experiență cu participarea a câte 5 specialiști din domeniul administrației învățământului, al managementului educațional, pentru o perioadă de până la 7 zile, în vederea unei mai bune cunoașteri a sistemului de învățământ din statul partener și pentru identificarea modalităților de cooperare în interes comun. Cele două state încurajează contactul direct între instituții de învățământ superior și organizații, departamente și unități de cercetare, precum și schimbul de cercetători și specialiști, precum și realizarea de proiecte comune de cercetare și participarea la conferințe, simpozioane ori alte manifestări științifice.

     Este semnificativ faptul că în luna octombrie 2017, între Institutul Limbii Române și Universitatea `Mohammed V` din Rabat, a fost semnat un Protocol de cooperare privind înființarea și susținerea funcționării unui lectorat de limbă, cultură și civilizație românească, în baza căruia va fi activat un lectorat român la începutul anului universitar 2018-2019.

     Președinte Comisiei, deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, a precizat ”importanța dialogului intercultural pentru înțelegerea și valorizarea diversității culturale, dar și rolul major al relațiilor din domeniul educației, al cercetării, al mobilităților academice în vederea explorării și transferului de modele, bune practici, demersuri inovative în pedagogie, management educațional, în strategiile de asigurarea și evaluarea calității instituțiilor de învățământ preuniversitar sau universitar. Demersurile diplomatice ale României și ale Regatului Maroc vizează și necesare colaborări și valorificări ale cercetării și inovării științifice de nivel înalt, corelate cu domeniile de competență ale celor două țări”.

     Întrevederea reprezentanților celor două parlamente marchează o etapă importantă în relațiile bilaterale, pentru conturarea unor noi proiecte politice, economice, culturale, instituționale.

 

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus