Întâlnire cu Excelența Sa, ambasadorul Republicii Slovacia

Pe data de 11 martie 2019, a avut loc întâlnirea Excelenței Sale, domnul Karol Mistrík, Ambasadorul Republicii Slovacia în România, şi a domnului Peter Kristof, consul, cu doamna deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învăţământ ştiinţă, tineret şi sport, și doamna deputat Adriana Diana Tuşa, vicepreşedintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă, într-un dialog pe teme educaționale, culturale, dar şi o explorare a politicilor europene şi a deschiderilor necesare către multiculturalism.

Întrevederea a trecut în revistă reușite ale celor două țări, ca state membre ale Uniunii Europene, cu modificările și adaptările legislative necesare, implicaţii educaționale și culturale, punctând procesul de devenire și evoluție economică, socială și legislativă, dar și dificultăți ale tranziţiei, provocări, crize traversate, soluţii identificate.

S-au menţionat rezultatele şi impresiile deosebite ale vizitei efectuate în Slovacia de o delegaţie a Comisiei pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport în anul 2017, prilej de a analiza în acel context sistemul educaţional slovac, politicile în domeniul educaţional, al cercetării ştiinţifice, al tineretului, menţionându-se de asemenea valoare dialogurilor purtate, a întrevederilor şi a vizitelor de studiu în diferite instituţii – Consiliul Național al Republicii Slovace, Ministerul Educaţiei, Știinţei, Tineretului şi Sportului, Academia Slovacă de Științe, Universitatea Comenius din Bratislava, Școala industrială medie de inginerie.

O parte importantă a discuțiilor s-a axat pe vizita unei delegaţii a Comisiilor pentru educaţie şi cultură din cadrul Consiliului Național al Republicii Slovace (Parlamentul Republicii Slovace), în luna aprilie 2019 la Bucureşti. În acest sens, s-a stabilit tematica discuţiilor şi un proiect de program. Astfel, s-au propus diferite teme de dezbatere din partea membrilor delegaţiei slovace: structura sistemului educaţional românesc, asigurarea calităţii educației prin agenţii specializate, analize şi rezultate ale sistemului de învățământ dual, modalităţi de conectare a învăţământului superior cu piaţa muncii şi nevoia de racordare curriculară la dinamica societății contemporane, organizarea consorţiilor universitare – legislaţie şi exemple de bune practici, reguli şi modalităţi de absorbţie a fondurilor europene, cercetarea în secolul XXI. Pentru domeniul cultural,    s-au conturat propuneri legate de legislaţia din sfera spaţiului mediatic – reglementări specifice privitoare la presa scrisă, televiziune, radio, necesitatea elaborării unor acte normative pentru utilizarea corectă şi optimă a internetului, alocarea fondurilor publice pentru televiziunea şi radioul public, taxa radio-tv, în Slovacia oricine este conectat la reţeaua de energie electrică plăteşte această taxă. În completarea acestor elemente, cele două Comisii de resort din Camera Deputaţilor vor adăuga noi teme de interes pentru România, ţinând cont de experienţa şi expertiza Slovaciei în anumite domenii de activitate ale comisiilor, dar şi de utilitatea schimbului de practici şi modele de succes din cele două ţări din spaţiul Uniunii Europene.

Discuțiile au relevat faptul că există o experiență comună, o istorie similară, complexă şi deseori tumultoasă, dar şi o dorinţă de colaborare şi de susținere a principiilor și valorilor cunoaşterii, ale progresului tehnologic şi științific, ale interculturalității, valori fundamentale pentru viitorii cetățeni adulți ai Uniunii Europene.

Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus