Importanța stagiilor de practică în specialitate și a legii INTERNSHIP-ULUI

     În contextul unor dezbateri active și consistente cu privire la inserția tinerilor pe piață muncii, analizând cercul vicios și relațiile fragmentate dintre fenomenul lipsei de experiență a tinerilor, pe de o parte, și condițiile formulate de angajatori în legătură cu o minimă experiență în domeniu, pe de altă parte, ne confruntăm cu nevoia urgentă de a lua decizii rapide și eficiente pentru implementarea unor programe viabile, care să reducă aceste decalaje și rupturi între angajatori și posibilii angajați. 

Pe fondul unor cifre îngrijorătoare legate de șomajul în rândul tinerilor prezentate în Raportul de țară al României pentru anul 2016 și al faptului că urmează dezbaterea Legii privind internshipul în cadrul Comisiei pentru învățământ, știință tineret și sport, subiectul declarației de astăzi este reprezentat de importanța programului de internship din România, domeniu ce nu are încă un suport legal temeinic și coerent, dar care trebuie analizat și susținut cu maximă responsabilitate și competență, asumat de Camera Deputaților, în calitate de Cameră decizională, și, ulterior, de întreagă comunitate. Responsabilitatea și logica socială impun implementarea acestor programe de formare profesională, în sensul creării unor oportunități importante pentru dobândirea de competențe profesionale, a unor experiențe de muncă, de studiu, de context economic, prin confruntarea cu realitățile concrete ale profesiei.

             Planul de investiții pentru Europa, numit și Planul Juncker, urmărește să încurajeze dezvoltarea investițiilor pentru o creștere economică, crearea de noi locuri de muncă, dar și realizarea unor astfel de programe de formare a specialiștilor, segmentul tinerilor fiind o zonă de preocupare și una dintre prioritățile majore ale Uniunii Europene.

Și pentru România, conform programului de guvernare, acest segment este o prioritate, prin care avem o datorie instituțională să le asigurăm un cadru legal, eficient și optim pentru dezvoltarea lor și realizarea lor profesională, dar și o datorie morală, aceștia fiind generația specialiștilor de mâine, într-o societate complexă, dinamică, a progresului tehnologic, a competiției economice dure, de altfel tinerii sunt cei care  vor duce România mai departe și vor fructifica avantajele prezentului proiect legislativ. Adoptarea legii privind internshipul, dar și posibilă transformare a acestuia în contracte de muncă pe perioadă nedeterminată reprezintă  un obiectiv principal pentru Partidul Social Democrat.

Declarația prezentă subliniază importanța suportului legislativ, a dialogului cu actorii interesați, stimularea și, eventual, acordarea unor facilități agenților economici în vederea implicării în acest demers.

O succintă prezentare a României prin prisma datelor statistice arată faptul că șomajul în rândul tinerilor a scăzut la 22%, dar se află în continuare peste media Uniunii Europene; riscul de excluziune socială și sărăcie în rândul tinerilor este peste 40%; rata NEET”s în rândul tinerilor cu vârstă între 15 și 29 de ani este de 18-19% (2016); totodată, suntem pe primul loc în Uniunea Europeană la ponderea tinerilor care locuiesc în locuințe supraaglomerate. Aceste realități sociale nefavorabile ne obligă să avem o atitudine fermă și să luăm decizii corecte, rapide și coerente pentru accesul tinerilor din România la un loc de muncă potrivit calificării, atractiv și remunerat adecvat, dar și la educație, la formare profesională în conformitate cu aptitudinile și vocațiile lor.

            În acest sens, o lege privind internshipul ar aduce o serie de avantaje atât din punct de vedere economic, cât și social:

  1. pregătirea teoretică și practică a persoanelor pe o perioadă de 6 luni în vederea integrării pe piață muncii;
  2. prezența unor beneficiari direcți: persoanele de peste 16 ani și persoanele juridice și/sau instituțiile/autoritățile publice din România;
  3. existența unei indemnizații de internship echivalentă cu cel puțin 50% din salariului minim pe economie, deci costuri rezonabile pentru angajator și o remunerare decentă pentru ținerii angajați;
  4. existența unei prime de promovare pentru persoana juridică ce încheie un contract de muncă pe perioadă nedeterminată, dupa finalizarea stagiului ;
  5. dobândirea de experiență în domeniul respectiv, atât în plan teoretic, dar și practic;
  6. formarea unor abilități profesionale pentru adaptarea la exigențele locului de muncă;
  7. internul primește, la finalul programului, un certificat de internship care îi atestă participarea și experiență dobândită.

Aceste oportunități se regăsesc formulate explicit și bine articulate în proiectul de lege aflat în dezbaterea Camerei Deputaților.

            Dialogul cu antreprenorii, cu asociațiile de tineri și studenți, opiniile Camerei de Comerț și Industrie a României, ale societății civile, în astfel de momente sunt consultări, etape și demersuri importante, constructive în sensul identificării unor perspective și viziuni diverse asupra  problemei în discuție, completând ceea ce a conceput legiuitorul în primă instanță. Deja s-au primit sugestii referitoare la unele completări și nuanțări, la aspecte precum: posibilitatea ca internul să realizeze ore suplimentare și să fie remunerat cu tariful standard/oră prevăzut pentru o  funcție similară sau să aibă plătite, pe toată perioadă contractului, contribuțiile la asigurări sociale, asigurări sociale de sănătate și șomaj.

            Consider că programul de internship reprezintă un element important pentru formarea tinerilor, un demers necesar pentru dezvoltarea economică a României în corelație cu politicile sociale și economice ale Uniunii Europene. Asemenea programului Start-up Nation sau a Societăților Antreprenoriale Studențești, internshipul este un proiect cuprins și susținut prin Programul de guvernare, având ca obiectiv esențial bunăstarea tinerilor, desăvârșirea lor prin cariere de succes, crearea unor oportunități și experiențe de muncă în mediul economic, social concret, în esență dezvoltarea și împlinirea tinerilor aici, acasă, în spațiul României, care este responsabilă pentru integrarea și devenirea lor. 

 

 

Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus