Final de an educațional. Constatări, reflecții, evoluții necesare pentru învățământul preuniversitar și universitar

Prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, a prezentat în fața Plenului Camerei Deputaților importanța analizelor obiective, a evaluărilor de etapa ale sistemului educațional, necesitatea unor concluzii și sinteze de probleme, la finalizarea unui an școlar/universitar, aducând în prim plan importanța educației, elemente pozitive, împliniri și dificultăți, lumini și umbre, soluții preconizate. În acest sens, au fost subliniate urgențele și nevoile pe care sistemul le implică pentru a asigura un învățământ eficient, adecvat și modern, pentru a contura un demers educațional corelat cu normele și valorile europene, cu cerințele de pe piața muncii, cu idealul de a oferi tinerilor oportunități de dezvoltare personală și profesională.

Deputatul PSD de Iași Camelia Gavrilă precizează că anul școlar 2018-2019 este anul proiectelor orientate către școală, către problemele esențiale ale învățământului din România, iar rezultatele, efectele, beneficiile sunt semnificative pentru elevi și studenți, pentru profesori, pentru comunitate și societate, în întregul ei. Astfel sunt apreciate următoarele măsuri și evoluții:

 • Creșteri salariale semnificative pentru cadrele didactice, pentru întregul personal din învățământ;
 • Bugetul suplimentat pentru domeniul educației, inclusiv pentru efectuarea plăților restante, în sensul executării sentințelor judecătorești;
 • Reabilitarea, modernizarea unităților de învățământ, cu accent pe obiectivul major al îmbunătățirii condițiilor, a ambientului școlar, pentru a se obține autorizațiile sanitare de funcționare și autorizațiile de securitate la incendiu;
 • Accesul gratuit în creșe pentru cel puțin 30.000 copii, dar și demersuri consistente pentru susținerea și dezvoltarea învățământului antepreșcolar și preșcolar;
 • Măsuri care vizează calitatea și relevanța cursurilor de formare continuă a cadrelor didactice, susținerea proiectului Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED;
 • Strategii diversificate pentru educația copiilor, pentru consilierea psihologică și gestionarea problemelor adolescenților, programe pentru prevenirea și combaterea violenței în școli, context în care au fost efectuate peste 9.397 de acțiuni preventive, din care 6.257 ședințe cu profesori şi părinţi și 229 de analize de caz împreună cu specialiști și cu structurile de conducere ale unităţilor şcolare;
 • Digitalizarea învățământului românesc prin introducerea treptată a manualelor digitale, dotarea școlilor și universităților, demararea în anul 2019 a unui amplu proiect de dotare a claselor cu table inteligente și tablete pentru elevi;
 • Pachetul social pentru educație, unul dintre cele mai importante programe specifice educației incluzive pentru susținerea elevilor defavorizați;
 • Susținerea consecventă și dezvoltarea învățământului dual, alocarea de burse profesionale pentru elevi, prin finanțare din fonduri europene, preocupare pentru parteneriate și pregătirea elevilor din învățământul profesional și tehnic prin dezvoltarea competențelor și abilităților practice;
 • Continuarea programului de transport gratuit pe liniile feroviare pentru studenți, singura țară din Uniunea Europeană care acordă această facilitate.

 „Pe lângă aceste realizări, România a consemnat anul acesta evenimente și reușite importante pentru sistemul educațional, prin activitățile organizate și dosarele închise în cadrul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene: miniștrii învățământului superior din țările francofone au semnat Declarația de la București, referitoare la soluții pentru finanțarea digitalului în spațiul universitar și programe de susținere a digitalizării în învățământul superior și în cercetare; adoptarea unor documente importante pentru crearea Spațiului European al Educației, mai precis preluarea recomandărilor Consiliului privind abordarea globală a predării și învățării limbilor străine, respectiv asigurarea unor sisteme de înaltă calitate pentru susținerea educației și îngrijirii timpurii, a învățământului preșcolar. Au fost coordonate eficient întâlniri repetate ale miniștrilor educației și ale reprezentanților învățământului din fiecare stat membru al Uniunii Europene pentru dezbaterea temelor comune din domeniul educației, al formării tinerilor, al susținerii unei educații permanente, pe tot parcursul vieții.

Deputatul Camelia Gavrilă a subliniat că  anul școlar 2018-2019 este și un an al continuării unor demersuri reformatoare în sistemul educațional, anul în care s-a acordat o atenție deosebită infrastructurii educaționale prin fonduri alocate explicit în această direcție, dar și prin dialoguri, dezbateri și întâlniri în vederea modificării sau a realizării unei noi legi a educației în România, conturând, pentru început, principii, valori, puncte de vedere, o viziune educațională asupra schimbărilor necesare, explorând și analizând comparativ diferite modele educaționale de succes.

Prof. dr. Camelia Gavrilă precizează că nu trebuie să ignorăm dificultăți și statistici îngrijorătoare, să nu omitem faptul că există întârzieri, proiecte nefinalizate, probleme ”cu rest”, aspecte din cadrul Programului de guvernare:

 • Abandonul școlar și cel universitar rămân încă probleme acute la nivelul sistemului de învățământ, iar absenteismul accentuează acest proces;
 • Lipsa fondurilor pentru reabilitarea tuturor unităților de învățământ, asigurarea spațiilor sanitare și a unor cabinete medicale școlare corespunzătoare;
 • În contextul formării cadrelor didactice, semnalăm necesitatea asigurării unui nivel corespunzător al dimensiunii didactice, metodice și psihopedagogice a formării profesorilor, urgentând măsurile de realizare a activităților de mentorat pentru debutanți, dar și introducerea masteratului didactic;
 •  Asigurarea resurselor materiale și financiare necesare pentru realizarea unui act educațional de calitate;
 • Finalizarea demersurilor pentru realizarea proiectului de acordare a unei mese calde zilnice pentru toți elevii din România;
 • Lipsa unui parteneriat activ, constant și predictibil  între mediul de afaceri și sistemul educațional, aspecte necesare atât pentru susținerea coerentă a învățământului profesional dual, cât și pentru pregătirea practică a studenților;
 • Asigurarea unui curriculum adecvat, esențializat, relevant și a unor manuale moderne, tipărite la timp, ancorate în realitățile societății în care trăim astăzi, dublate de varianta digitală, interactivă.

În concluzie, putem consemna reușitele anului educațional finalizat,  rezultatele din domeniul excelenței, eforturile intelectuale depuse pentru performanță și pregătire profesională, dar în aceeași măsură considerăm că strategiile pentru noul an școlar și universitar 2019 – 2020 trebuie să preia constatările și ”lecțiile trecutului”, să abordeze urgențe, accente educaționale, traseul potrivit spre dezideratul unei educații complexe, moderne, de nivel superior.

BIROUL DE PRESĂ

Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus