Diminuarea riscului de abandon şcolar timpuriu

       Să păstrăm tinerii în şcoli, acolo unde le este locul pentru educație și formare
Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, în şedinţa de marţi, 11 aprilie 2017, Legea pentru aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat.
În esență, legea reprezintă un proiect îndelung dezbătut şi aşteptat atât de corpul profesoral, cât şi de elevi şi de părinţii acestora. Conceput a se desfăşura într-un număr de 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat, proiectul vizează atingerea câtorva obiective generoase şi utile din punct de vedere social, urmărind diminuarea riscului de excluziune socială, a abandonului şcolar timpuriu, stimulându-se, în acelaşi timp, bucuria elevilor, în special a celor provenind din familiile cu posibilităţi materiale reduse, pentru frecventarea cursurilor şcolare şi pentru obţinerea unor performanţe şcolare superioare.
 Proiectul se circumscrie perfect atât aşteptărilor sociale, repetat şi clar exprimate, de amplificare a demersurilor guvernului, în vederea diminuării abandonului şcolar în învăţământul preuniversitar și a unei viitoare excluderi sociale, cât, mai ales, prevederilor legii fundamentale a statului român care garantează accesul general la educaţie pentru toţi cetăţenii.Fiind vorba de un proiect-pilot cu un profund conţinut social, alegerea unităților de învățământ s-a realizat prin selectarea în funcție de gradul de complexitate și particularitățile educaționale diferite, dispuse echilibrat la nivel național, în medii rezidențiale diverse.
   Prima categorie include unități din localităţile situate în zone geografice izolate sau greu accesibile din cauza condițiilor naturale, aşa cum sunt cele din comune îndepărtate din Delta Dunării, din unele zone montane sau de câmpie, în medii sociale defavorizate, cu grad ridicat de sărăcie.Cea de-a doua categorie, considerată una cu rol de influență și stimulare, se referă la incluziunea socială și este reprezentată de liceele şi colegiile pedagogice, datorită statutului de centre de resurse educaţionale și de unități de învățământ complexe și relevante pentru sistemul educațional românesc.
Este bine cunoscut faptul că aceste instituţii beneficiază, prin însăşi structura lor, de suportul unor şcoli de aplicaţie pentru practica pedagogică. În plus, prin chiar specificul lor, unităţile de învăţământ cu profil pedagogic atrag, anual, un important număr de elevi provenind din medii geografice diferite, în special din mediul rural, ceea ce reprezintă o posibilitate de pilotare eficientă și de analiză a efectelor programului.În concluzie, ne aflăm în faţa unui proiect de importanţă majoră, cu pronunţat caracter social, destinat reducerii rapide a riscului de abandon şcolar şi implicit, de excluziune socială, ținând cont că rata cazurilor de abandon școlar timpuriu din sistemele de educație și formare a ajuns la 19,1%. Consider că acest proiect va fi o reușită, dar și o fază incipientă, absolut necesară, a unui viitor program naţional care să permită acordarea unui suport alimentar tuturor elevilor din România, indiferent de forma de organizare a instituţiei de învăţământ, de stat sau particulară, frecventată.
  Modelele europene de succes, mai ales în țările nordice, au dovedit că sprijinul elevilor, servirea unei mese calde, extinderea programului școlar cu activități complementare de după amiază – activități educaționale, sportive, artistice – reprezintă trasee de succes școlar și de atragere a elevilor spre studiu, analiză și cunoaștere, indiferent de mediul familial, social, economic, cultural căruia îi aparțin.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus