Cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică

  Prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, a adus în atenţia Parlamentului importanța majoră a cercetării ştiinţifice şi a dezvoltării tehnologice care reprezintă o pârghie esenţială pentru progres și ridicarea nivelului economic al fiecărei naţiuni, influenţând hotărâtor modernizarea și adaptarea instituțiilor dintr-o ţară la modificările care au loc pe plan mondial.

Construirea unui viitor mai bun pentru cetățenii români înseamnă să investim și în educație, în cercetare, în tineri, oferindu-le noi oportunități și ajutându-i să le valorifice, să creăm tinerilor condițiile pentru a se împlini în viață și profesie, prin cunoaștere, competențe și experiență. Educația și cercetarea reprezintă fundamentul unei societăți echitabile, deschise și democratice, asigură mobilități și incluziuni sociale, precum și creșteri economice sau ocupări durabile ale forței de muncă, valorificând inteligența și vocațiile ființei umane.

România, ca stat membru UE, trebuie să accelereze procesul de modernizare a învățământului superior și a cercetării științifice. Extinderea accesului la învățământul superior în ultimii ani a fost, fără îndoială, una dintre principalele povești de succes ale Europei. Cu toate acestea, a răspunde la cererea de competențe de înalt nivel în societate și în economie rămâne o provocare uriașă pentru universitățile și unitățile de cercetare din România, în particular, și din Europa, în general.

Parlamentul României și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport din Camera Deputaților analizează posibilitatea asigurării unui cadrul legal pentru impulsionarea activităților de cercetare științifică, dezvoltare, inovare, creație, servicii și transfer tehnologic din cadrul instituțiilor de învățământ superior și a unităților de cercetare-dezvoltare-inovare, prin atragerea de resurse financiare din mediul economic privat, și pentru dezvoltarea parteneriatului public-privat.

Este important ca personalul implicat în contracte și proiecte de cercetare, a căror sursă de finanțare nu provine de la bugetul de stat, să fie salarizat în raport cu activitatea depusă. Este necesar ca pentru dezvoltarea și consolidarea centrelor/institutelor de cercetare, inclusiv pentru susținerea unor reviste, publicații sau mobilități, instituția de învățământ superior/unitatea de cercetare-dezvoltare-inovare să poată aloca un procent din volumul cheltuielilor indirecte a declarat prof. dr. Camelia Gavrilă, deputat PSD Iași.

 În acest sens, deputatul PSD de Iași subliniază faptul că importanţa sistemului de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică se materializează în contribuția decisivă la creşterea PIB-ului fiecărei ţări și este un amplificator al inventarului de soluţii tehnico-economice al fiecărei naţiuni sau organizaţii economice.

Motivarea cercetării și a cercetătorilor se poate face prin conștientizarea, la toate nivelele decizionale, a necesității sociale a cercetării. Pentru motivarea cercetătorilor este nevoie de două elemente fundamentale: recunoașterea importanței muncii de cercetare și a statutului socio-profesional al cercetătorului la nivelul întregii societăți, precum și salarizarea adecvată a acestuia. Parteneriatul public-privat este o soluție în acest sens, alături de relațiile constante cu operatorii economici, de realizarea unor contracte care să genereze și produse de cercetare autentice, cât și stimularea autorilor, a cercetătorilor.

  Considerăm că și administrațiile publice locale ar putea valorifica, în multiple situații, studii, rapoarte, analize realizate în spațiul universitar și de cercetare, în măsura în care ar exista comunicare, informare reciprocă, lansarea unor teme de interes din perspectiva municipalităților (mediu, ecologie, economie, arhitectură și urbanism, tehnologie, monografii geografice, literare, culturale etc.)

Unul din sensurile fundamentale ale învățământului superior este de a genera și de a transfera cunoaștere către societate prin cercetare științifică, dezvoltare, inovare și transfer tehnologic. Constatăm că există în România, în cadrul universităților și al unităților de cercetare, un potențial major intelectual, creativ de cercetare, insuficient valorificat de economia și societatea românească”, subliniază deputatul Camelia Gavrilă.

Guvernul actual își propune revitalizarea cercetării, în special a cercetării fundamentale, atât prin acordarea importanței sociale pe care acest sector profesional o merită, prin susținerea permanentă a cercetării, dar și prin preconizate creșteri salariale substanțiale pentru personalul implicat în acest domeniu, așa cum reiese, de altfel, din actualul proiect de lege privind salarizarea unitară, depus la Parlament. Preocuparea dezvoltării cercetării românești este subliniată, o dată în plus, de crearea Ministerului Cercetării și Inovării, fiind pentru prima dată în ultimul deceniu, când acest important domeniu social beneficiază de susținerea propriei structuri guvernamentale.

În același timp, „seriozitatea și credibilitatea oricărui studiu și produs de cercetare sunt date, în primul rând, de pregătirea profesională a cercetătorului, de probitatea acestuia, dar și de responsabilitatea cu care folosește rezultatele cercetării. Este importantă fundamentarea corectă a proiectului, abordarea originală a temei, cercetarea trebuie să păstreze rigoarea documentării și deschiderile creative, evitând cu maximă responsabilitate orice formă de plagiat, subiect aflat constant pe agenda publică la momentul actual. În acest sens, ar fi util ca toate programele de studii universitare să conțină cursuri și seminarii de metodologie a cercetării și de etică în domeniul cercetării, al activităților intelectuale .

  În concluzie, domeniul cercetării înseamnă siguranța evoluției și a progresului social, economic, tehnologic sau cultural într-o societate modernă, iar actorii implicați (cercetători, personal didactic universitar, masteranzi și doctoranzi, tineri specialiști) reprezintă inteligența ce trebuie respectată, valorizată și stimulată prin politici guvernamentale responsabile, curajoase și vizionare.

Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus