Camelia Gavrilă, prezentă la Bruxelles, pledează pentru valorile multiculturalismului și ale plurilingvismului în spațiul european

Camelia Gavrilă, prezentă la Bruxelles, pledează pentru valorile multiculturalismului și ale plurilingvismului în spațiul european

            Prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, a participat în perioada 19-21 noiembrie 2018, la Bruxelles, la reuniunea interparlamentară cu tema ”Patrimoniul cultural european”, în organizarea Comisiei pentru cultură și educație a Parlamentului European. Dezbaterile, sesiunile plenare, panelurile de discuții au abordat aspecte referitoare la conceptele de cultură și identitate, valorile și moșternirea istorică și culturală comună ale Uniunii Europene, păstrarea, conservarea și restaurarea patrimoniului cultural, relațiile dintre cultură și educație.

         În cadrul reuniunii, deputatul Camelia Gavrilă a susținut două intervenții, în plen și la panelurile de dezbateri, precum și o prezentare pe tema Educației interculturale – provocări în societatea europeană postmodernă.

,,Rolul educației este esențial privit în relație cu conceptul de identitate: definirea propriei identități, redescoperirea rădăcinilor culturale și consolidarea solidarității grupului. Învățământul conține în mod fieresc valențe culturale și referințe naționale, dar în aceeași măsură și componenta de multicuturalism, integrarea diferitelor valori, tradiții și obiceiuri din spațiul internațional, demersuri importante într-o lume a globalizării, în care nu ne mai  putem imagina comunități culturale solitare, fără interacțiune sau influențe; schimburile economice, contactele, studiul sau activitățile profesionale generează o comunitate culturală europeană amplă”, a declarat deputatul ieșean.

       În contextul în care Uniunea Europeană reprezintă un nou corp politic format din 28 de state, entități teritoriale cu obiceiuri, tradiții, poziționări culturale, manifestări educaționale uneori diferite sau chiar opuse,  educația interculturală armonizează identitățile culturale locale/naționale cu dimensiunea europeană și   reprezintă principala modalitate de dialog cultural orientat spre o adevărată comunitate politică, administrativă, dar mai ales culturală europeană.

         Abordând problema receptivității tinerilor din România față de această problematică, interculturalitatea, Camelia Gavrilă a afirmat faptul că studenții noștri sunt deschiși spre comunicare și cunoaștere, sunt adaptabili, dar în același timp există presiuni ale unei societăți moderne, în care aceștia încearcă să joace un rol important pe de o parte și, pe de altă parte, se poate simți o preocupare față de conceptul de loialitate culturală în raport cu țara  și comunitățile locale. A trăi, a studia sau a munci în străinătate înseamnă și riscurile ambiguităților identitare, percepții și înțelegeri reduse ale diferitelor atitudini, culturi, comportamente. Astfel, dezvoltarea intereselor studenților, elevilor, ale tinerilor pentru aspectele interculturale, descoperirea de noi informații legate de culturi, civilizații, mentalități, atitudini creează o mai bună înțelegere și comunicare, implicări în proiecte comune, toleranță și empatie, integrare în medii diverse și multiculturale, la înțelegerea „celuilalt” și respingerea discriminării.

Prof. dr. Camelia Gavrilă a prezentat unele soluții importante pentru a face față provocărilor unei Uniuni Europene postmoderne:

  • Accesul la o educaţie de calitate, cu un curriculum în care se regăsesc multiple aspecte ale interculturalității în diferite domenii: istorie, științe socio-umane, limbi străine, limba și literatura română, activități educative extracurriculare;
  • Dezbateri, abordări interculturale care să asigure cunoștințe, competențe, valori;
  • Dezvoltarea proiectelor educaționale europene;
  • Schimburi de experiență, vizite de studiu la nivel european, parteneriate, înțelegerea filosofică a progresului, a evoluției;
  • Educația adulților/învățarea pe tot parcursul vieții în vederea înțelegerii și acceptării unor ipostaze culturale diferite.

         O competență cheie majoră pentru educație și învățare pe tot parcursul vieții este sensibilizarea, conștientizarea și exprimarea culturală – abilitatea de a înțelege modul în care ideile și semnificațiile sunt exprimate și comunicate creativ în diferite culturi prin intermediul limbilor, artelor și al patrimoniului artistic, al religiei, mentalităților și produselor culturale. O bună educație culturală ar trebui să permită transcendența culturii tale, percepută ca limitată, și o libertate de aspirație și cunoaștere dincolo de universul propriu.

        Educația interculturală este singura opțiune ideologică în societățile democratice, ce vizează abordarea diferențelor culturale, luând în considerare interacțiunile spirituale, beneficiile schimburilor culturale, într-un proces de formare a identității culturale deschise, o moștenire comună îmbogățită de contribuția fiecărei țări europene.

       Activitatea de la Bruxelles a consemnat și o întâlnire cu europarlamentarul român Mircea Diaconu, care a subliniat câteva urgențe și inițiative legislative necesare la nivelul politicilor culturale românești, în sensul introducerii în codul ocupațiilor a poziției de expert în intervenții de urgență pe probleme de patrimoniu, specialiști care ar putea să monitorizeze starea monumentelor, a patrimoniului cultural și să identifice din timp necesitățile de intervenție, cu efecte de reducere a costurilor. Estimăm utilă și ideea de a pregăti auditori de calitate pentru lucrările de restaurare și intervenție asupra patrimoniului cultural românesc.

       În concluzie, relațiile dintre educație și cultură sunt complexe și profunde, de aceea, la final de An al Patrimoniului Cultural European, Parlamentul și Comisia vor analiza și realiza un Plan de Acțiune, o strategie care va asigura continuitatea activităților,  a ideilor și a măsurilor concepute pe parcursul acestui an dens în demersuri de susținere a patrimoniului cultural. În acest sens, deputatul ieșean a participat la o serie de lucrări la nivel european, dezbateri, întâlniri cu diferiți oficiali și reprezentanți ai altor țări pentru dezvoltarea unor viitoare parteneriate, prin intermediul comisiilor pentru cultură și educație din cadrul instituțiilor legislative.

 

BIROUL DE PRESĂ

Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus