Bursele școlare – semnificații pedagogice, împliniri și evoluții necesare

  Calitatea educației presupune o viziune coerentă, resurse umane bine pregătite, investiții în infrastructura educațională, o abordare curriculară modernă, dar și preocuparea constantă pentru accesul tinerilor – elevi, studenți, adulți chiar – la forme de educație solicitate pe piața muncii, dar și la trasee pe care și le doresc potrivit vocațiilor și aspirațiilor acestora.

Participarea elevilor şi studenţilor la procesul de instruire și educație implică mult mai multe eforturi materiale decât simplul acces în unitatea de învăţământ sau distribuirea gratuită a unor materiale didactice. În special în cazul învăţământului superior, cheltuielile pe care familia parentală le are de suportat de-a lungul unui an de studiu sunt consistente și dificile, limitând accesul unora dintre absolvenţii de liceu la continuarea studiilor. Drept consecinţă, din cauza unor asemenea obstacole materiale învăţământul superior pierde studenți buni, după cum și societatea este lipsită constant de aportul unor potențiali specialiști bine pregătiți.

Din aceste motive, statul îşi manifestă preocuparea pentru elevii şi studenţii proveniţi din familii cu venituri precare prin acordarea burselor sociale. Acordate familiilor al căror venit lunar nu depăşeşte, pentru fiecare dintre membrii acesteia, salariul minim pe economie, bursele sociale reprezintă, în cele mai multe dintre cazuri, singura soluţie pentru ca elevii şi studenţii aflaţi într-o asemenea situaţie să poată continua ciclurile de studiu şcolar sau universitar.

Bursele sociale sunt acordate doar elevilor şi studenţilor proveniţi din familii cu venituri reduse, de asemenea burse beneficiază şi alte categorii de tineri de vârstă şcolară aflaţi în situaţie de risc, tineri cu dizabilităţi sau boli cronice, copii care provin din centrele de plasament, precum şi orfanii de unul sau de ambii părinţi.

În acest sens, creșterea cuantumului burselor în corelație cu diferite contexte financiare și economico-sociale reprezintă o prioritate și a bugetului viitor, o modalitate de a menține elevii în școală și studenții în facultăți. Considerăm că accesul elevilor în învățământul liceal sau profesional de calitate depinde major de existența unor burse care pot acoperi cheltuielile, dar și de o consiliere adecvată pentru carieră, printr-o orientare școlară și profesională avizată și responsabilă.

O altă categorie importantă în sistemul naţional de burse este reprezentată de suportul financiar care însoţeşte performanţa şcolară. Acordate din dorinţa de a răsplăti, pe de o parte, dar şi de a stimula, pe de altă parte, obţinerea unor performanţe în procesul de pregătire şcolară, bursele de studiu și de merit se acordă elevilor și studenților cu rezultate deosebite obţinute în timpul unui an de studiu. Bursele care se acordă pe baza rezultatelor obţinute la învăţătură sunt burse de studiu, burse de merit/de performanţă.

Dacă bursele de studiu răsplătesc rezultatele şcolare foarte bune, cele de merit, dar, mai ales, cele de performanţă se constituie într-o categorie de recompense mult mai greu de obţinut. Astfel, pentru a accede la o bursă de merit, nu este suficientă doar performanţa şcolară, aceasta trebuie sa fie dublată de rezultate semnificative obţinute în desfășurarea unor activităţi extracurriculare, iar accesul la bursele de performanţă, numite şi burse de excelenţă, presupune obţinerea unuia dintre locurile situate pe podiumul olimpiadelor şi concursurilor naţionale organizate sub egida Ministerului Educaţiei Naţionale.

Semnalăm, în acest sens, Votul final pentru modificarea și completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internațional. Astfel, nivelul bursei de merit olimpic pentru locul I reprezintă echivalentul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acestei burse. În spiritul firesc și corect al ierarhizării valorice pentru locurile II, III și mențiuni internaționale se acordă 75%, 50% și, respectiv, 25% din salariul de bază minim brut pe țară. În semn de apreciere a rezultatelor profesorilor care pregătesc elevi și studenți olimpici, dovedind competență, pasiune și dedicație, legea prevede premii care vor fi stabilite anual de către Ministerul Educației Naționale și integrate în bugetul ministerului cu responsabilitate financiară constantă.

Reprezentând, atât prin cuantumul, cât şi prin prestigiul pe care îl conferă posesorului, cea mai râvnită bursă din sistemul naţional de educaţie, Bursa Meritul Olimpic se acordă doar acelor elevi şi studenţi care au obţinut rezultate remarcabile (locurile I, II, III și mențiune) la olimpiadele şcolare internaţionale şi poate fi păstrată pe toată durata studiilor, cu condiţia păstrării sau îmbunătăţirii performanţei care a făcut posibilă acordarea acesteia.

  Consecvent cu propria-i doctrină şi receptiv la cerinţele de educaţie şi de formare ale generaţiei tinere, actualul program de Guvernare al Partidului Social-Democrat încearcă să răspundă cu o implicare sporită necesităţilor naţionale strategice de formare, de educare, dar mai ales, de integrare socio-profesională rapidă şi eficientă a tinerilor absolvenţi. Este cunoscut faptul că în ultimele decenii România a pierdut mulţi tineri capabili de înaltă performanță – elevi, studenţi, absolvenţi foarte bine pregătiţi -, fenomen datorat, în principal, unor politici sectoriale deficitare, în cele mai multe dintre cazuri. Valorificând creşterea economică a ultimilor ani şi dorind să diminueze cât mai mult exodul către alte ţări din Europa şi din lume, documentul propune un set de programe şi măsuri destinate strict acestui obiectiv, ce vor fi implementate treptat:

– sprijinirea agenţilor economici care asigură pregătirea profesională şi angajarea ucenicilor, prin acordarea unei sume de 500 de lei ucenic/lună (durată: 4 ani, impact bugetar: 160 milioane euro, beneficiari: 30.000 de tineri);

– programul de angajare a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ superior (durată: 4 ani, impact bugetar: 80 milioane euro, beneficiari: 52.000 de tineri);

– stimularea corelării sistemului naţional de educaţie cu solicitările pieţei muncii, prin măsuri de genul celor care vizează dezvoltarea reţelei naţionale a liceelor/programelor de antreprenoriat sau prin Programul Naţional de Dezvoltare a Antreprenoriatului.

O măsură deosebită şi cu un impact social imediat o reprezintă cea referitoare la acordarea burselor studenţeşti pe durata întregului an calendaristic, indiferent de natura acestora. De asemenea, tot din acest an, studenţii beneficiază de gratuitate pe mijloacele de transport între localităţi. Pentru anul în curs, Ministerul Educaţiei Naţionale a alocat pentru plata burselor studenţeşti o sumă totală de 567.270 mii lei, ceea ce a reprezentat o creştere de aproximativ 388 milioane lei comparativ cu anul precedent.

Este de la sine înţeles că, în construcţia bugetară aferentă anului 2018, Ministerul Educaţiei Naționale trebuie să includă în proiectul de buget sumele aferente menţinerii în continuare a acestor măsuri, iar pe agenda parlamentului României tema în discuție trebuie să fie prioritară.

În sfârşit, amintim şi faptul că de sistemul de burse din ţara noastră beneficiază şi tineri din Republica Moldova care studiază la noi, o formă de solidaritate pentru sprijinirea acestora în procesul de pregătire şi de formare profesională, în spiritul relațiilor de colaborare educațională și culturală, al legăturilor istorice dintre cele două țări.

  Sistemul de burse, analiza periodică și adaptarea acestora la contextele actuale economico-sociale, corelarea cu elemente de suport și protecție socială, în senul egalității de șanse și al principiului pedagogic esențial al accesului egal la o educație de calitate, includerea preocupării pentru stimularea performanței și pregătirea responsabilă a specialiștilor – toate aceste reprezintă un segment important al politicilor destinate educației, formării profesionale și problematicii tineretului.

Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus