Alegeri europarlamentare 2019 – Semnificații, deschideri, proiecte

Prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, a subliniat importanța zilei de 26 mai 2019, care reprezintă un moment semnificativ și o nouă etapă legislativă pentru viitorul Uniunii Europene, ținând cont că unul dintre forurile decizionale fundamentale este Parlamentul Uniunii Europene, iar deputații sunt mesageri ai preocupărilor, strategiilor și intereselor țării de origine, dar și ai spațiului european, în general.

Miza acestei noi etape din istoria Uniunii Europene este dată de stabilirea strategiilor, a politicilor și liniilor directoare pe care UE intenționează să le susțină în următorii cinci ani în materie de securitate, comerț internațional, protecția consumatorilor, gestionarea corectă și științifică a schimbărilor climatice, creștere economică, iar miza României este aceea de a așeza în prim plan interesele și obiectivele de țară prin demersurile europarlamentarilor mandatați să ne reprezinte, asigurând astfel armonizarea necesară cu politicile europene.

Deputatul PSD de Iași Camelia Gavrilă a adus în atenția Plenului Camerei Deputaților importanța acestor alegeri, perspectivele deschise în noul context politic și economic internațional, cât și nevoia de implicare și de mobilizare a clasei politice, a societății în general, deoarece ne dorim o dezbatere electorală pe teme europene, idei vizionare, proiecte de țară, o prezență semnificativă la vot, selecția unor parlamentari competenți activi și curajoși, pentru ca România să poată susține proiectele naționale și interesele cetățenilor la nivel internațional, prin delegații săi și să consolideze receptivitatea față de sensurile complexe ale politicilor europene, înțelegerea strategiilor Uniunii, întărind identitatea noastră națională în plan european.

Deputatul PSD Camelia Gavrilă a precizat că în noul context legislativ european europarlamentarii trebuie să pună capăt unor reglementari incomplete, unor posibile inechități de abordare, care încă se regăsesc în spațiul Uniunii Europene, inclusiv în abordări și directive care afectează și țara noastră:

 1. Subvențiile inegale din agricultură – cu toate că România este una dintre țările cu potențial agricol important, diferența uriașă la plata subvențiilor se menține de mai mulți ani. În privința plăților directe din partea Fondului European de Garantare Agricolă (FEGA), se știe că fondurile Uniunii Europene se împart inegal în cadrul Politicii Agricole Comune între cele 28 de state membre.
 2. Diferențele de calitate ale produselor alimentare – multe dintre produsele alimentare comercializate în anumite ţări ale Uniunii Europene prezintă o calitate inferioară, conform unui raport dezbătut de către eurodeputaţii din Comisia pentru protecţia consumatorilor. Dublul standard de calitate al produselor alimentare a fost evidențiat în mai multe ţări din Europa de Est, iar fenomenul trebuie cunoscut la toate nivelurile, pentru ca problema să fie eliminată și reglementată în mod clar și definitiv.
 3. Blocarea accesului în spațiul Schengen – aderarea României la Spaţiul Schengen este, pentru țara noastră, un drept esențial şi o obligaţie: un drept ce decurge din calitatea de stat membru al Uniunii Europene, dar şi o obligație de integrare, izvorâtă din însuşi Actul de Aderare la Uniunea Europeană. În prezent, România aplică majoritatea dispoziţiilor acquis-ului Schengen şi acţionează astfel ca un membru de facto, cu o contribuţie semnificativă la securitatea Spaţiului Schengen, gestionând cu responsabilitate şi eficienţă peste 2000 de km de frontieră externă a Uniunii Europene.
 4. În zona educației, obiectivele Partidului Social Democrat pentru noul mandat europarlamentar vizează mai multe direcții, care se regăsesc și în Planul strategic de guvernare:
 5. Promovarea unor mecanisme de finanțare care să încurajeze accesarea fondurilor europene pe segmentele educaționale, precum și pregătirea noului cadru financiar 2021-2027, susținerea unor finanțări sporite pentru proiectele educaționale ale României;
 6. Demersuri pentru extinderea mobilității educaționale a profesorilor, a studenților, a elevilor și a altor categorii din sistemul educațional;
 7. Promovarea în plan european și internațional a ofertei educaționale românești, la nivel universitar, o ofertă convingătoare și atractivă pentru studenții străini;
 8. Reformarea și modernizarea sistemului de învățământ prin susținerea unor proiecte care să asigure realizarea unei infrastructuri la standarde europene;
 9. Proiecte pentru digitalizarea și valorificarea resurselor IT&C în activitățile didactice, de cercetare și documentare, în cadrul sistemului de predare în învățământul românesc;
 10. Promovarea proiectelor și a politicilor Guvernului României privind respectarea identității culturale și protejarea intereselor etnicilor români din diaspora și din comunitățile istorice aflate în afara granițelor României;
 11. Recunoașterea reciprocă a diplomelor, în contextul în care există încă universități din Uniunea Europeană care nu recunosc anumite diplome, odată cu realizarea Spațiului european al educației și a proiectului „Universități Europene”;
 12. Dezvoltarea de politici care să încurajeze menținerea identității lingvistice și culturale, prin promovarea educației în limba română și încurajarea frecventării cursurilor de limba română, de cultură și civilizație românească, desfășurate în școlile din statele unde românii au ales să lucreze și să trăiască;
 13. Sprijinirea integrării socio-profesionale a tinerilor în întreg spațiul european, în sensul pregătirii, al însușirii competențelor profesionale, dar și sociale, civice, multiculturale;

În domeniul complex și prioritar al educației ne preocupă urgentarea și finanțarea prin proiecte europene diverse și relevante a unor strategii și soluții orientate spre scăderea ratei abandonului școlar, creșterea numărului absolvenților de studii superioare, rată sporită de angajare a noilor absolvenți, deci atingerea unui nivel ridicat al competențelor acestora pentru piața muncii, în acord cu țintele europene. În aceeași măsură vor fi prioritare demersurile și proiectele pentru educația și îngrijirea preșcolarilor și a antepreșcolarilor în grădinițe și creșe moderne, pregătirea tinerilor și asigurarea competențelor fundamentale ale acestora,reflectate prin rezultate bune la testările și evaluările internaționale”, a  precizat deputatul Camelia Gavrilă.

În concluzie, prin alegerile din 26 mai 2019, PSD transmite românilor un mesaj de coeziune, de unitate națională, de receptivitate și asumare a politicilor europene, dovedind responsabilitate, atitudine constructivă, echilibru și maturitate politică, fiind o voce importantă, cu o misiune clară, bine definită. Pentru noul ciclu electoral la nivelul Uniunii Europene, Partidul Social Democrat a pregătit o echipă de profesioniști care să ne reprezinte în Europa și care să întărească poziția, rolul și demnitatea României pe plan internațional.

BIROUL DE PRESĂ

Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus