Activitatea parlamentară în primele 6 luni de mandat

    Proiectul meu politic, atât în linii filosofice, conceptuale, cât şi în sens pragmatic, conduce spre un Iaşi care îşi păstrează rădăcinile în istorie, în tradiţie şi mit, dar asumă faţete şi proiecte de secol XXI, specifice unei lumi europene armonioase, deschise spre dezvoltare, cunoaştere şi bunăstare.” (prof. dr. Camelia GAVRIL|). Au fost de asemenea precizate detalii despre proiectele de lege şi propunerile legislative dezbătute în Comisia pentru Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi Sport a Camerei Deputaţilor, precum şi despre declaraţiile politice asumate în nume propriu. Partea cea mai consistentă a comunicărilor s-a axat pe proiectele de viitor, proiecte ce pot fi înscrise în domeniile Învăţământ, cercetare, educaţie , Tineret şi sport, Cultură şi spiritualitate, Sănătate sau Mediu şi turism.

Activitatea parlamentară în cifre:

·  1 cabinet parlamentar (Iaşi)

·  35 de proiecte de lege şi propuneri legislative dezbătute de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport

·  35 de avize pentru proiecte de lege

·  Activitate în Plenul Camerei Deputaţilor – participări şi intervenţii în contextul unei sesiuni parlamentare complexe, dificile, provocatoare (februarie – iunie 2017)

·   13 propuneri legislative iniţiate

·    peste 50 de apariţii în mass-media

·   peste 40 de intervenţii/luări de cuvânt în plen

·   24 de comunicate de presă

·   11 declaraţii politice

·    Întrebări, interpelări şi adrese înaintate Guvernului

·   Analize şi puncte de vedere în relaţie cu diverse comunicări de la Uniunea Europeană

· Întrevederi, dialoguri şi participări la evenimente politice, educaţionale, diplomatice, culturale

·   Peste 100 de audienţe la cabinetul parlamentar

·  Implicare în activităţi educaţionale şi culturale la nivelul judeţului Iaşi – olimpiade, concursuri, dezbateri în diferite contexte, corelate cu activităţile Comisiei pentru Dialog Social, ale Instituţiei Prefectului, ale Consiliului Local Iaşi şi ale Consiliului Judeţean Iaşi etc.

PROIECTE DE VIITOR În domeniul educaţiei

·  Modificări legislative, reforme curriculare vizând planuri şi programe şcolare pentru liceu şi revizuirea curriculei pentru învăţământul primar şi gimnaziu

·   Evaluarea – temă esenţială a sistemului educaţional

·  Reconfigurarea examenelor naţionale în contextul unei noi legi a educaţiei, urgenţa unui bacalaureat diferenţiat

·  Monitorizarea traseului absolvenţilor – de la gimnaziu spre licee şi şcoli profesionale, la finalizarea cursurilor liceale cu acces spre învăţământul superior sau spre piaţa muncii, inserţia absolvenţilor de învăţământ superior (baze de date complexe, corelate cu cele din spaţiul UE)

· Consiliere şcolară, consiliere pentru carieră, suport psihologic şi educaţional

·    Educaţia timpurie – o nouă legislaţie, abordări coerente

·    Demersuri pedagogice, în sensul principiilor de educaţie incluzivă

· Calitatea serviciilor pentru copiii antepreşcolari (rolul creşelor, pregătirea specialiştilor din domeniu)

·  Grădiniţe moderne şi eficiente

· Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii prin programe educaţionale complementare

·  Activităţi remediale, educaţie nonformală, programe de tipul şcoală după şcoală, educaţie parentală

·   Susţinerea unor programe sociale de sprijin 

· Rolul important şi valorificarea eficientă a Programului ROSE (prevenirea abandonării învăţământului secundar şi a abandonului studenţilor în mediul universitar)

·  Susţinerea excelenţei în educaţie

·  Centre de excelenţă

·  Olimpiade, concursuri, competiţii

·  Premierea performanţei – continuarea proiectului iniţiat – Gala Excelenţei în Educaţie – ediţia a VI-a şi continuarea Concursului naţional transcurricular de lectură şi interpretare „Ionel Teodoreanu”, iniţiat în 2005, aflat la ediţia a XII-a

· Învăţământul profesional şi tehnic de tip dual – legiferare şi adoptarea unor strategii şi soluţii de succes pentru pregătirea tinerilor

· Susţinerea programelor naţionale destinate infrastructurii şcolare şi mediului universitar (reabilitare şcoli, cămine, grădiniţe, corpuri/clădiri ale universităţilor ieşene)

·  Iniţiere şi conturare de strategii moderne de formare a profesorilor

· Masteratul didactic/pregătire iniţială pentru profesia didactică

· Mentoratul – pachet de măsuri legislative pentru susţinerea cadrelor didactice debutante (mentorat de stagiatură), dar şi a cadrelor didactice din sistem (mentorat de dezvoltare profesională)

În domeniul culturii

·  Susţinerea iniţiativelor şi proiectelor culturale majore ale judeţului Iaşi (festivaluri, evenimente, conferinţe, activităţi de anvergură)

·  Sensibilizarea Guvernului asupra rolului şi semnificaţiilor oraşului Iaşi – spaţiu de cultură, educaţie, istorie în contextul pregătirii Centenarului Marii Uniri, 2018

·  Demersuri pentru finanţarea reabilitării Casei Beldiman, corpul B al Palatului Copiilor, monument de patrimoniu, cu rol educaţional multiplu pentru ieşeni

· Susţinerea unor programe naţionale destinate bibliotecilor şi căminelor culturale din mediul rural

·  Vouchere pentru cărţi destinate elevilor – forme de încurajare a lecturii şi a receptivităţii culturale

Demersuri comune ale grupului parlamentar PSD Iaşi

·   Realizarea Spitalului regional de urgenţe

·   Finalizarea şoselei de centură a Municipiului  Iaşi

·  Susţinerea coerentă şi consecventă a proiectului major – autostrada Iaşi – Târgu Mureş

·  Derularea constantă şi finanţarea adecvată a proiectelor de investiţii din cadrul PNDL  I şi II

· Susţinerea proiectelor de infrastructură din Iaşi şi refacerea monumentelor şi clădirilor de patrimoniu din Municipiul Iaşi

Proiecte pentru tineri, cultivarea spiritului civic şi a iniţiativelor politice şi sociale

·  Şcoala Politică Iaşi XXI – amplu program de internship – burse pentru tineri, stimularea creativităţii şi a implicării în viaţa publică, politică , administrativă a cetăţii – proiect personal major, conceput pentru întregul mandat

· Şcoala Politică Iaşi XXI are rolul de a forma tinerii în sensul civismului, al implicării în spaţiul deciziilor politice, dar mai ales de a le oferi experienţe concrete, activităţi, contexte prin care aceştia îşi pot dezvolta competenţele civice, vocaţia de lider, se pot implica în politică, înţelegând şi aprofundând ideologii şi doctrine politice, pot analiza avizat demersurile din administraţie şi îşi pot forma competenţe de comunicare.

·  Educaţie prin cultură – sensibilizarea tinerilor prin receptivitate culturală şi înţelegere a fenomenului multicultural dintr-un spaţiu european complex, divers, provocator

·  Forme de comunicare în spaţiul public – lansarea unor consultări publice periodice pe teme de actualitate de interes civic la nivel local, regional, naţional, precum şi realizarea unui newsletter pentru o mai bună comunicare cu cetăţenii din Iaşi  “Doresc să mă implic în domeniile de competenţă pe care le-am detaliat astăzi, cu seriozitate, cu respect pentru adevăr, cu muncă tenace si inspirata, orientată spre fapte şi acţiuni politice de calitate. Îmi voi armoniza proiectele politice personale cu cele ale echipei, în sensul colaborării, al deschiderii, totul filtrat prin spiritul critic şi analitic propriu.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus