Accesul la grădiniță – un drept garantat pentru toți copiii

  Educația timpurie – soluții și certitudini pentru un proces educațional de succes

Prof. dr. Camelia Gavrilă, președintele Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport, a prezentat etapele și motivațiile unui demers legislativ finalizat cu succes, vizând structura învățământului obligatoriu, completarea acestuia cu nivelul educației preșcolare și cu obligativitatea parcurgerii de către elevi a învățământului secundar superior, începând cu anul 2020.

„În data de 11 martie 2019, Senatul României a adoptat, în calitate de Cameră decizională, modificarea alineatelor (1) și (2) ale articolului 16 din Legea educației naționale nr.1/ 2011, în forma adoptată de Camera Deputaților. Prin modificările adoptate, învățământul secundar superior și grupa mare din învățământul preșcolar devin obligatorii până cel mai târziu în anul 2020, grupa mijlocie până cel mai târziu în anul 2023, iar grupa mică până în anul 2030.

  Deputatul PSD de Iași, Camelia Gavrilă, în calitate de inițiator al acestui proiect de lege, a apreciat faptul că „demersul reprezintă un pas extrem de important pentru viitorul educației românești. Datorită progresului tehnologic, evoluției științei, a tehnicii și culturii, implicarea intelectuală, capacitățile cognitive ale individului se modelează,  sunt necesare și solicitate de la vârste fragede. Pe de altă parte, grădinița a încetat să constituie un simplu loc de recreere și de socializare, ea contribuie în mare măsură la maturizarea psihică, afectivă și cognitivă a copilului, ajutându-l să-și dezvolte curiozitatea, abilitățile native și să devină conștient de realitățile înconjurătoare. Aceasta este, de altfel, perioada în care copilul preșcolar își însușește noțiunile fundamentale în ceea ce privește limbajul, numerele, dorința de implicare în diverse activități, se dezvoltă puterea de concentrare, răbdarea, curiozitatea, comunicarea cu ceilalți.”

Recomandările europene merg în același sens, pledând pentru o educație instituționalizată începută de la o vârstă timpurie. Astfel, propunerea de Recomandare a Consiliului privind promovarea valorilor comune, a educaţiei favorabile incluziunii și a dimensiunii europene a predării COM(2018)23, formulează un set de recomandări statelor membre ale Uniunii Europene, în sensul în care instituțiile de învățământ ar trebui să devină o parte integrantă a comunității locale și să susțină o cultură a învățării democratice, favorabile incluziunii, să încerce să înscrie toți copiii, de la o vârstă fragedă, în sistemele de educație și, totodată, să ofere sprijin elevilor cu nevoi educaționale speciale; să sigure flexibilitate în tranziția între diferite niveluri de educație; să se asigure suficientă orientare educațională și profesională, valorificând expertiza și sprijinul Agenției Europene pentru Educație Specială și Incluzivă,  a declarat deputatul PSD de Iași, Camelia Gavrilă.

Cercetările din ultimii 30 de ani au evidenţiat corelaţii semnificative între mediu şi dezvoltarea intelectuală, între învăţarea timpurie şi învăţarea care are loc în alte etape ale vieţii. Astfel, copiii crescuţi într-un mediu stimulativ au o dezvoltare intelectuală accelerată în comparaţie cu cei crescuţi într-un mediu restrictiv, grădinița asigură progresul semnificativ în planul intelectual, conturează efecte pozitive asupra viitoarei integrări sociale, favorizează descoperirea de către fiecare copil a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive.

 De aceea se impune organizarea de către  profesori, părinți, practicieni  a unor intervenţii cu caracter formativ pentru a valorifica această receptivitate.

Dacă la nivelul educaţiei timpurii sunt depistate şi remediate deficienţele de învăţare şi psiho-comportamentale ale copiilor, deci înainte de integrarea copilului în învăţământul primar, beneficiile se vor observa  prin la performanţele şcolare superioare, diminuarea ratei eşecului şcolar şi a abandonului.

  Pentru corecta informare a părinților, deputat prof. dr. Camelia Gavrilă, in calitate de initiator, subliniză de la tribuna parlamentului importanța următoarelor note distinctive ale educaţiei timpurii:

• copilul este unic şi abordarea lui trebuie să fie complexă, integrală sub toate aspectele dezvoltării sale;

• vârstele mici presupun existența serviciilor integrate de educaţie timpurie (îngrijire, nutriţie, educaţie);

• activităţile desfăşurate în cadrul procesului educaţional, mai ales sub forma jocului, sunt adevărate ocazii de învăţare situaţională, achiziții de cunoștințe, deprinderi și atitudini;

• părintele este partenerul-cheie în educaţia copilului, iar relaţia familie – grădiniţă – comunitate este hotărâtoare;

• prin anii de grădiniță, cât și prin întregul demers educațional,  se conturează  treptat dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.

            În concluzie, inițiativa noastră legislativă este o pledoarie pentru importanța și valorile educației timpurii, deschide calea unei pregătiri incipiente și temeinice a copiilor pentru școală, pentru studiu, pentru dezvoltare complexă și integrare în societate. S-au avut în vedere principii pedagogice, opinii medicale, modele și trasee educaționale europene, dar și preocuparea pentru educația incluzivă și respectarea principului egalității de șanse, urmărind implicit aplicarea treptată a Programului de Guvernare al PSD și a politicilor educaționale preconizate. 

BIROUL DE PRESĂ

Deputat PSD de Iași

Prof. dr. Camelia GAVRILĂ

PREŞEDINTELE COMISIEI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,

ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

sus